הקדמה

עמוד:7

הקדמה חוברת "אריאל" זו שונה מכל קודמותיה והיא כוללת מבחר מאמרים בגיאוגרפיה של א"י , פרי עטו של פרופ' י , קרמון - הנמנה על בכירי הגיאוגרפים בארץ . הקובץ המופיע במתכונת ובהיקף של ספר , מחולק לשערים אחדים , בהתאם לאזורי הארץ השונים , שהיו בתחום עיסוקו של המחבר . על אף העובדה שחלק גדול מהמאמרים ראו אור בעברית , ראינו לנכון להביאם שוב בשל חשיבותם , אופן הגשתם השווה לכל נפש , ותרומתם הצרופה והייחודית לידיעת הארץ ( מבלי שנגרע ערכם המדעי . ( זאת ועור , מרבית המאמרים הופיעו בכתבי עת מקצועיים ( חלקם בלועזית , ( שתפוצתם מוגבלת לחוגים מצומצמים , והם נמצאים בד"כ מחוץ להישג ידו ( ואפילו ידיעתו ) של הציבור הרחב . יש על כן בריכוזם ובפרסומם במתכונת הנוכחית משום תרומה חשובה לנושא , ואין לנו ספק שהקובץ ישרת נאמנה את שוחרי ידיעת הארץ . פרסום זה הוא ראשון בסדרה שמטרתה להביא מבחר מאמרים של חוקרים מהשורה הראשונה בנושא א"י . לא ברור , עם זאת , אם אלו ישולבו מדי פעם בכתב העת " אריאל" , או שיפורסמו בסדרה נפרדת , והדבר תלוי במידה לא מעטה בתגובת מנוינו . הננו מודים בזאת לאלו שסייעו בידינו בהכנת קובץ זה , ובעיקר ליוסף אבירם , מזכיר הכבוד של "החברה לחקירת א"י ועתיקותיה" , שהעמיד לרשותנו את מרבית המאמרים , וכן למוסד יד בן צבי , על הרשות להשתמש במאמר . "הנוף העירוני של ירושלים . " לא נותר לנו אלא לקוות , שקובץ עשיר זה ישמש מקור ללימוד והרחבת הדעת . ירושלים , אב תשמ"ה יולי 1985 א ש . הוצאת ספרים אריאל

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר