נגוהות זהב על ירושלים

עמוד:2

המשתתפים בחוברת זו : נירית שלו בליפא , ירושלים אוצרת וחוקרת אמנות . דוקטורנטית בחוג לאמנות באוניברסיטת תל אביב . ד"ר שאול ספיר , ירושלים המחלקה לגאוגרפיה , האוניברסיטה העברית ירושלים . ד"ר חיים גרוסמן , תל אביב חוקר תרבות ואמנות ארץ ישראל , תל אביב ד"ר דב גביש , ירושלים המחלקה לגאוגרפיה , האוניברסיטה העברית ירושלים ( בגמלאות ) פרופ' ג'ודי באומל שוורץ , רמת גן החוג ליהדות זמננו , אוניברסיטת בר אילן , רמת אליהו הכהן , רמת גן חוקר א"י ותולדות הזמר העברי . אדר' גבי קרטס , ירושלים אדריכל ומתכנן ערים . אריה יצחקי , אפרה חוקר ארץ ישראל ותולדות מלחמת העצמאות . ד"ר יוסי שפנייר , ירושלים מדריך , מורה וחוקר ארץ ישראל . ד"ר גבריאל ברקאי , ירושלים המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולו גיה , אוניברסיטת בר אילן , רמת גן אלי שילר הוצאת ספרים אריאל , ירושלים 1 Vixnix כתב ו \ ת לידידת ץווץ ישוץול 1 r < ? , ? nun nyn nm rcm 7 rc' ביותר r ^ ny הץורץ . היוצ ^ ל < יוור במשך mvj 28 ברציפות . ההל משוח רושס"ה מופ ^ ' ^ רי ^ ל' במחכוןח חדשה משוגרת . בצורר , סדירה כל חוד שיים ובצבים מל \ דם . והוץו כולל Vw yow n" 7 // 7 " 0 'inf iY ) דמי מןוי n " w 250 : ( 190-185 1 DKI ) 2008-09 / n ' Dwn nyn מקור התמונות והאיורים : אלי שילר : עמי 1122 , 77 , 4 ורדה םולק סאם : עמי : 31-5 אשרית עוזיאלי ונירית שלו בליטא : עמי ; 44-52 ירמיהו רימון ( באדיבות : ( עמי ; 47 ראובן מלץ : עמי ; 109-108 , 50 , 48 אליהו הכהן ( באדיבות : ( משכנות שאננים - עמי ; 104 , 102 , 100 . 49-48 שאול ספיר ( באדיבות : ( עמי ; 51 חיים גרוסמן ( באדיבות : ( עמי ; 59-52 דב גביש ( באדיבות : ( עמי ; 65-60 יגאל מורג : עמי ; 66 עבי הר שפר : עמי ; 79 , 71 , 68 , 67 קיבוץ הל יוסף : עמי 169 מוקי צור ( באדיבות : ( עמי ? , 72 אוריה כהן כפרי ( באדיבות : ( עמי ; 74 מושב באר טוביה ( באדיבות ) ו עמי ; 75 נעמה לנציאנו : עמי ; 78 שמעון קטקוף : עמי 98-80 ( באדיבות רן קטקוף . ( הוצאת אריאל מבקשת להודות בזאת למוסדות ולאישים שהואילו להעמיד תצלומים מאוספיהם לרשותה . הוצ ^ ת ספרים < יורי < יול חד . . 3328 ירושלים 91033 טל : 02-6434540 סקס . 02-6436164 e-mail : clyscn @ netvision . net . il 11 ttp : // www . ariclpuhi isl 1 i 11 gfl 1 cmse . com 2008 © כל הזכויות שמורות להוצאת אריאל , ת . ד . , 5328 ירושלים . אין להעתיק מפרסום זה , לרבות תמונות , איורים או קטעים בשום צורה שהיא ( לרבות תדפיסים לצרכים פנימיים , ( ללא אישור בכתב מהמוציאים לאור .

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר