אמאוס - "מקום מים יפים ונווה יפה" סקירה היסטורית-ארכיאולוגית

עמוד:13

גה . בשטח המצד נלקטו שברי קראמיקה הלניסטית - קנקנים , פכים וכלי קיבול וכן שבע מטבעות סלווקיות ( אנטיוכוס הרביעי אפיפנס ואנטיוכוס השביעי סידטס . ( ממצא זה קושר את המצד במקום עם המאורעות המסופרים בספר חשמונאים . תוצאות החפירות הארכיאולוגיות , הנערכות באתר בשנים האחרונות , הדגישו את עוצמתו של המצד ( להלן . ( מיקומה של המצודה הצבאית , בסמוך לישוב האזרחי באמאוס , הביא לפיתוח המקום ולשגשוגו . במקביל חלה ירידה במעמדה של גזר , שהיתה לפני כן העיר המרכזית באזור , ובה היה מבצר ממלכתי , שהגן על הכביש מן השפלה לירושלים . העיר הוכנעה על-ידי שמעון החשמונאי ( חש"א , יג , 43 ואילך ) וסופחה למדינת יהודה המורחבת . בעוד אמאוס שמרה על מעמדה , הפכה גזר לכפר לא גדול , כעדות הממצאים הארכיאולוגיים בתל . לקראת סוף המאה הראשונה לפסה"נ עברה הבכורה מגזר לאמאוס . מאותה תקופח נזכרות בה משפחות מיוחסות כמשפחת המחללים בחלילים בבית המקדש ( משנה , ערכין ב , ד , ( וכחנים ששרתו במקדש נשאו מבנותיה לנשים . שגשוגה של אמאוס כעיר ראשה הלך והתעצם בתקופה הרומית-ביזאנטית במשך למעלה משבע מאות שנים . אמאוס בראשית התקופה הרומית עד המרד הגדול אמאוס החלה תופסת מקום חשוב בהיסטוריה של ארץ-ישראל במאה השניה לפסה"נ , בתקופת המרד החשמונאי , אך רק באמצע המאה הראשונה לפסה"נ היא נזכרת כעיר גדולה . כך עולה מפרשת בואו של גאיוס קאסיוס ליהודה . קאסיוס , שהיה בין המתנקשים בחייו של יוליוס קיסר , הגיע ליהודה כדי לארגן את כוחותיו נגד יורשיו של קיסר . לשם כך הטיל מס כבד על מחוזותיה השונים של יהודה . הורדוס , שליט הגליל , חיה היחיד שהצליח לעמוד בנטל המס . ביתר המקומות לא נאסף המס כנדרש . קאסיוס נקם בערי יהודה : ... » וגם על הערים העיר את כל חמתו ואת יושבי גופנא ואמאוס ושתי ערים קטנות מכר לעבדים " ... ( קדמ' יד , יא , ב . ( אמאוס נזכרת אפוא כעיר חשובה ביהודה , שאם לא כן , לא ניתן להבין את הטלת האחריות למכסת הכסף על 13 תושביה . ואכן ברשימת הטופארכיות ( מחוזות ) שביהודה בתקופת שלטון הורדוס מופיעה אמאוס כבירת מחוז ( מלח' ג , ג , ה . ( שטחה של כל טופארכיה הורכב מצירוף של כמה כפרים על אדמותיהם ; שטח הטופארכיה של אמאוס הצטמצם בין מחוזות לוד ובית-גוברין . השנים שלאחר מות הורדוס , ובעיקר ימי ארכילאוס , היו שנים של מהומות בארץ-ישראל בנסיון לפרוק את עולה הקשה של רומא . הדים למהומות אלה הגיעו גם מאמאוס . בקרב חאוכלוסיה היהודית במקום התבלט רועה בשם אתרוגניוס . יחד עם ארבעת אחיו אסף כוח גרילה שפעל נגד תומכי בית הורדוס בירושלים ואף נגד הצבא הרומי : "פעם אחת נועזו להתנפל גם על גדוד שלם נושא לחם ונשק מצבא הרומאים בקרבת אמאוס והמיתו את שר המאה אריוס עם ארבעים מאנשיו " ... ( מלח' ב , ד , ג . ( יתכן כי גס תושבי אמאוס עצמם נטלו חלק בהתנפלות זו , ועל כך שילמה אמאוס מחיר כבד : "וגם העיר אמאוס נשרפה , אחרי אשר ברחו יושביה ממנה , כי ככה ציוה ורוס ( הנציב הרומי בסוריה ) להנקם בה על רצח עיטור של 'עשר רומי" שנמצא באמאוס

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר