אתרים ומקומות בארץ־ישראל

עמוד:5

הקדמה החוברת המובאת בזאת שונה במידה רבה מקודמותיה בתוכנה ובאופן הגשתה . בעיקרה אין זו חוברת נושאית המוקדשת לנושא מרכזי , כפי שהיה הדבר עד עתה , אלא לקט מאמרים בנושאים שונים בידיעת הארץ , כפי שמקובל בכתבי עת אחרים . אין הדבר מרמז על כוונה כלשהי לסטות מהקו שנקטנו עד עתה , אף שאנו מודעים לכמה יתרונות בולטים של חוברת זו ו עצם אופייה האקלקטי , מאפשר לעורכים להשתמש במאמרים מצויים בתחומים רבים ומגוונים , ולבטי היצירה , על כן , אינם כה מכבידים , כמו בחוברות הנושאיות . אין הדבר פוטר אותנו , כמובן מבחירה קפדנית של החומר ושמירה על רמת המאמרים ואמנם עשינו ככל שניתן שהחומר יהיה ראשוני ובעל חשיבות , ועם זאת גם בעל עניין לכלל ציבור הקוראים . כדרכנו הוספנו תמונות נדירות וייחודיות , ובאורח נסיוני - פרק בשם שעשועי ידיעת הארץ . לפי תגובות הקוראים נחליט אם להמשיך בסדרה זו . ירושלים , ניסן תשמ"ח גדעון ביגר ואלי שילר אפריל 1988

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר