אתרים ומקומות בארץ־ישראל

עמוד:2

1988 © כל הזכויות שמורות להוצאת אריאל , ת . ד . , 3328 ירושלים אין להעתיק מספר זח , לרבות תמונות , איורים או קטעים בשום צורח שהיא ( לרבות תדפיסים לצרכים פנימיים , ( ללא אישור בכתב מהמוציאים לאור

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר