תוכן עניינים

עמוד:5

תוכן עניינים 3 הקדמה 6 ינון שבטיאל / לתולדות חקר מערות ארץ ישראל 40 שלום צבר / ירושלים והמקדש בתרבותם ובאומנותם של יהודי איטליה 57 חוה כץ / 'שלוה בארמנותיך - עתיקות ירושלים בכנסת ישראל 73 דוד קרויאנקר / ממילא בהיבט אישי ; קורותיו של מאבק ופצע אורבני שמאן להגליד 82 אלי שילד בהשתתפות אהרון יפה / הספריות של העדות הנוצריות ומוסדות המחקר בירושלים 93 רות קרק / בתי קברות וקברים אמריקאים בירושלים 102 נורית קצירו / ה'וונוס השחורה' משער הגולן 104 אלי שילר / תמונות וטמונות - ירושלים הבלתי ידועה בתמונות של 'האקול ביבליק' 116 אליהו הכהן / העוזרת - פזמון גנוז של רחל מדורים 118 סקירת ספרים חדשים / אלי שילר 127 האם תוכלו לזהותי 128 תשבץ ארץ ישראל מסי 14

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר