תוכן עניינים

עמוד:5

תוכן עניינים 6 רמי יזרעאל / בית הקברות הצבאי בהר הרצל 33 נירית שלו כלינ'א ודבורה אבי דן / 'תמונה באבן' - סיפורי משפחות חקוקים באבן בשכונת אהל משה בירושלים 44 בתיה כרמיאל / 'אריחים מעטרים עיר' 52 נתן שור / כיבוש יפו בידי נפוליאון , - 1799 החטא ועונשו 66 ערן דולב / השרותים הרפואיים בצבא נפוליאון במסעו לארץ ישראל 76 אבי נבון / יקו השילוח' - המבצע שהציל את ירושלים במלחמת העצמאות 83 אבי נבון / יום סיור 'בעקבות יצחק רביך 89 עידית אבךצור ואמרת יובל / תיירות הצלילה בשוניות האלמוגים באילת וערכה הכלכלי תמונות וםמונות 95 שלמה נרינסקי , ארץ הקודש 1921-1910 מדורים 104 אלי שילר / סקירת ספרים חדשים 11 ו מכתבים למערכת 116 בעין בוחנת : אלי שילר / עלייתה וירידתה של ספרות ארץ ישראל 121 טעות לעולם חוזרת 125 האם תוכלו לזהות ? 126 תשבץ ארץ ישראל

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר