'תמונה באבן'

מתוך:  > 'תמונה באבן'

עמוד:4

הכלכליים של העולם התת ימי באילת . הפרק טמונות ותמונות חותם את החלק העיוני ומוקדש לצלם שלמה נרינסקי . החלק השני , המוקדש למדורים וענייני דיומא , הובא הפעם במתכונת מורחבת במיוחד והקורא ימצא בו שפע של חומר ראשוני רב עניין . לא נותר לנו אלא לקוות שהקוראים ימצאו עניין בחוברת רבת יחוד זו . לבסוף , הננו מבקשים להודות לאלו שסייעו לנו במלאכתנו . תודה למחברי המאמרים הרבים , שתרמו מפרי עטם שלא על מנת לקבל פרס . יעל נגב מרץ שקדה רבות על הדפסה , נילי גרייצר וד"ר עמנואל בן נאה טרחו על ההגהות . תודתנו למוסדות ולאישים שהעמידו לרשותנו תמונות חשובות . על אף העזרה הבלתי נלאית של הגורמים הנזכרים , אין הדברים מחייבים אותם , ואם נפלו שיבושים וטעויות הם כולם על אחריותנו , ויבואו לתיקון במהדורות הבאות ככל שהדבר יסתייע . ירושלים , ניסן תשמ"ה מאי 2005 אלי שילר וגבריאל ברקאי הוצאת ספרים אריאל מקור התמונות ראובן מילון . עמי 86 , 7-6 ג . אלי שילד . עמי , 88 , 87 , 85 , 52-8 ו 0 , 95-9 וו . עמי : 51-53 התמונות הועמדו לרשותנו בידי המחברים ( ראה גם עמי . ( 51 , 43 ירמיהו רימון ( באדיבות : ( עמי . 35 מרדכי גיחון ואפי מלצר : עמי . 59-55 אוספי ההוצאה : עמי 63 ( הדפס מ 884 ו . 72 , ( נתן שור : עמי . 64 ערן דולב : עמי , 68-66 . 74 , 70 דוד דוורן דיל ( באדיבות רות חורן : ( עמי ; 82-76 סריקות ( וחל ק מהתמו נות : ( נדב מן . מוחמד אל מומני , עקבה : עמי . 89 המוזיאון לצילום תל חי : עמי . 103-95 תודה מיוחדת לאריה שגיא ונעמה חייקין על הסיוע בהכנת המאמר . בני קרבצקי : עמי . 123 הוצאת אריאל מבקשת להודות בזאת למוסדות ולאישים שהואילו להעמיד לרשותה תמונות ואיורים מאוספיהם .

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר