'תמונה באבן'

מתוך:  > 'תמונה באבן'

עמוד:3

הקדמה השינוי מרחיק הלכת בחוברות 'אריאל' התקבל היטב על ידי הקוראים ועודד אותנו להמשיך בדרך זו , ואנו מגישים בזאת את החוברת השנייה במתכונת החדשה . ההגשה האטרקטיבית אינה מונעת מאתנו להמשיך ולשמור בקפידה על העיקרון שאותו קבענו : לפרסם חומר מקורי , הרואה אור לראשונה , שהוא בעל עניין לציבור הרחב , והמוגש בתמציתיות ובענייניות ובלשון השווה לכל נפש . במתכונת החדשה נוסף לפרסום ערך מוסף חשוב : עיצוב והגשה ברמה הגבוהה ביותר , דבר המחייב משנה מאמץ לאיתור חומר איורי נאות . עם זאת , אנו מודעים לערך הרב של החוברות הנושאיות שפרסמנו בעבר , ואנו מתכננים להפיק מדי פעם גם מונוגרפיות בנושאים נבחרים . בחוברת המובאת בזאת ימצא הקורא מאמרים רבים בעלי עניין מיוחד , מלווים ברובם באורים מאירי עיניים , המתפרסמים לרא שונה . כך הוא המאמר רב הכמות והאיכות של רמי יזרעאל , על בית הקברות הצבאי בהר הרצל , שבו מובאים גם היבטים חשובים שהם בתחום התמחותו המיוחדת , הקשורה להנצחה ולאיתור נעדרים . נירית שלר כליפא ודבורה אבי דן סוקרות יוזמה חדשה ויחידה במינה בשכונת אוהל משה , שבה מובא סיפור המשפחות בשכונה ב'היסטוריה חקוקה באבן' על חזיתות הבתים . בתיה כרמיאל ממוזיאון ארץ ישראל , שתרמה כה רבות להכרת תל אביב ותולדותיה , מביאה הפעם סקירה על התערוכה שיזמה , אצרה ותיעדה באלבום נאה . נתן שור סוקר את כיבוש יפו בידי נפוליאון , ומביא חומר חשוב וראשוני על שתי פרשיות שהקנו לה את עיקר פרסומה באירופה בזמן החדש : רצח השבויים המוסלמים והרעלת חולי הדבר . פרופ' ערן דולב מביא חומר ראשוני רב חשיבות על השרותים הרפואיים במסעו של נפוליאון לארץ ישראל . אבי נבון תורם שני מאמרים , מלווים באיורים : 'קו השילוח לירושלים' ויום סיור 'בעקבות יצחק רביך . עי אבן צור ואי יובל דנות בהיבטים

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר