מבוא

עמוד:11

נגד פרס ומלחמותיו ומסעותיו בהודו , חסרים לגמרי בנוסח זה , ולעומת זה נוספו סיפורי נפלאות והרחבות רבות , שאין להן זכר בשום נוסח אחר . ר 1 מאנסה זו היא מעיקרה רשות הדמיון היוצר , אד בנוסח זה הרקיע הדמיון שחקים . גיבורים רבים הרגילים בסיפור המעשה , כאן הם חסרים , ושמותיהם של הגיבורים הבאים בו נשתנו ולבשו צורה עברית . שינויים מופלגים אלה הביאו את מ . גאסטר לכלל השערה , " שנוסח זה מיוסד על נוסח קדום ובלתי ידוע של פסבדו קאליסתנס . ואולם נראית יותר ההשערה האחרת , המקובלת על רוב החוקרים ו נוסח זה הוא יצירה עברית דמיונית מקורית , המיוסדת על הרו מאנסה הביניימית , אלא שפרקה מעליה לחלוטין את עול העלילה המקובלת , ונתנה לדמיון היוצר של המספר חופש גמור . הווי אומר , שני הנוסחים הניתנים כאן , הפוכים זה מזה מצד מקו מם בספרות העברית 1 האחד אינה אלא תרגום מדויק של רומאנסה ביניימית לעברית , ואילו השני הוא כנראה יצירה עברית מקורית , שהרומאנסה הידועה שימשה לה חומר , אבל תוכה ושורת סיפורה לא הגבילו את כוחו של היוצר המקורי . מלבד נוסחים אלה נפוצו בימי הביניים , בישראל ובעמים , שברים ורסיסים של רומאנסה זו , ששובצו במערכות סיפורים אחרות , ולעתים ניתקו כל קשר בין הרומאן המקורי לבין הבאתן במקומות אלה . שתי דוגמאות מנוגדות לרסיסים מסוג זה הובאו כאן בנספחים : סיפור מלחמתו של אלכסנדר במלך הודו , כפי שהוא ניתן בפתיחה של 'כלילה ודמנה , ' אהד הסיפורים הפרוזאיים הקדומים ביותר בעברית ( ראה נספח שני , ( שבו מעטים השינויים מן הסיפור הרגיל של הרומאנסה , גם העברי וגם הכללי ; ונוסח סיפור לידתו של אלכסנדר ב'ספר חסידים' ( ראה נספח שלישי , ( שבו נשכחו לחלוטין שמותיהם של הגיבורים , פיליפוס , נ 1 קטניבור ואלכסנדר , ונותר רק גופה של העלילה , ואף זו בצורה מטושטשת . סיפור לידתו של אלכסנדר והמתת אביו נעשה כאן סיפור כשפים סתם , בלא גדרי M . Gastcr , Texts and Studies , London 1925-1928 , Vol . 11 , 11 819-821

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר