מבוא

עמוד:9

חיב את הסיפור במגמה יהודית . ויש לציין , שיחסם של המעבדים אל מקור זה לא היה שווה : יש שדחו את הסיפורים , שאין ישראל ויהדות עיקרם , והבליטו במיוחד את סיפורי התלמוד על אלכסנדר , ואילו אחרים נטו יותר לתרגם או לעבד את המקור הלועזי שבידיהם , אגב הרחבה מועטה מאוד באותם עניינים , הנזכרים בתלמוד . מידת צירופם של אב הסיפור ההלניסטי והאגדה היהודית הקדומה משתנה אפוא מנוסח לנוסח של סיפור אלכסנדר . [ ב ] חמישה הם הנוסחים העבריים העיקריים של ימי הביניים , שנשתמ רו בידינו , וכל אחד מהם מצוי , בכמה כתבי יד ובנוסח משנה . ( א ) נוסח של יוסיפון , שכאמור אינו מגופו של החיבור עצמו , אלא נספח אליו ביד עורך מאוחר , כנראה במאה השתים עשרה . נוסח זה מאריך בסיפור לידתו של אלכסנדר , מלחמותיו נגד הפרסים , ועסקיו עם היהדות וישראל , אך מקצר מאוד בסיפור מעשיו בארץ הודו , ואף ממעט מאוד בסיפורי הרפתקאות ונפלאות , התופסים מקום נכבד ברוימאנסה של אלכסנדר הביניימית הכללית . ניכרת בנוסח זה מגמה לשלב את הסיפור במסגרת הקורות כחלק מסיפור תולדות ישראל והעמים נוסח 'יוסיפון , ' ומקום חיבורו של זה בזה הוא כיבוש ארץ ישראל ביד המלך ופגישתו עם הכוהן הגדול . זו אחת הקצרות שבנוסחאות של הרומאנסה בעברית , ופחות סיפורית שבהן , אך היא נתפרסמה בשל צירופה לספר עממי זה . ( ב ) נוסח תרגומו של עמנואל בן יעקב בונפיס מן הלאטינית ; הוא יצא בהוצאה מדעית בשנת 1962 על ידי ישראל קייזיס . " נוסח זה קרוב בתכונתו ליוסיפון , אך מפורט וארוך ממנו , ושלא כמותו הוא מוסיף דברים מאוצר מאמרי החכמה המיוחסים לאלכסנדר ( ראה להלן . ( היסוד הסיפורי שבנוסח זה מרובה משל יוסיפון , הורחב תיאור מסעו לארץ הודו , והוא מביא הרבה הרפתקאות , הרומאנסה בספרו של קייזיס ( הערה , ( 3 עמ' . 25-2 ?' המהדורה המחקרית של ספר יוסיפון נדפסה על ידי גינצבורג וכהנא , בקובץ ההיסטוריוגראפיה , תרנ"ו תרע"ג . 6 עיין הערה . 3

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר