מבוא

עמוד:8

בנוסח מיוחד אחד של הסיפור היווני הקדום יש חלק ליהדות אלא בכולם , בשיעורים שאינם נבדלים זה מזה אלא מעט ; ואין ספק , שסיפור עלילות אלכסנדר כפי שבא באב הנוסח היווני היה כרוך בסיפורי מעשיו של המלך בארץ ישראל ובעניינים יהודיים אחרים , אלא שקשה לעמוד על מידתו של דבר זה לפי הנוסחים המאוחרים שבידינו . מן הנוסח היווני של פסבדו קאליסתנס נשתלשלו הנוסחים הלאטיניים , המכינות בשם 'היסטוריה דה פרלייס' Historia de ) , ( Preliis שאין ביניהן אלא הבדלים קטנים , ואלו נתפשטו בימי הביניים ושימשו יסוד לנוסחים של הלשונות הביניימיות האחרות . כמעט שאין לשון המשמשת בספרות ימי הביניים , שאין בה נוסח של ר 1 מאנסה זו , שנעשתה לאחד הסיפורים הנפוצים והמפורסמים ביותר , בדומה לרומאנסות על המלד ארתור או על קארל הגדול . המעבדים בלשונות השונות הוסיפו וגרעו מן החומר המתהלך לפי נטייתם , ואף סיפורים עצמאיים רבים נפרדו מעל אב"הסיפור ונעשו חלק מן הפולקלור העולמי כמעשים העומדים בפני עצמם . מציאותם של נוסחים עבריים של סיפור זה אינה אם כן דבר שאינו בנוהגו של עולם ; הספרות העברית השתלבה במגמה הכללית של הדורות ההם וחזרה וסיפרה בצורות המתחלפות את מעשה אלכסנדר , כשם שעשו כך כל העמים בשעתם . וכעמים אחרים , נטו גם המעבדים העבריים להדגיש את הצד המיוחד , הקרוב ללבם , ושינו מנוסח הרומאנסה ועשו בה כעולה על רוחם . ואולם בצד חשוב אחד נשתנה מעמדו של המספר העברי , של המעבד או המתרגם את הרומאנסה של אלכסנדר מזה של חברו שאינו יהודי : סיפורים נכבדים , שאלכסנדר הגדול עומד במרכזם , הגיעו אל יהדות ימי הביניים מן התקופה הקדומה בנוסח עברי שורשי ומקודש , ביד מסורת הספרות התלמודית . כאן יש יותר מעשרה סיפורים ממין זה , ורובם קשורים בסיפור אלכסנדר שברוב נוסחאותיו » והללו היו יסוד נאמן ומקודש למעבדים הביניימיים להר Massachusetts , 1962 ( להלן בקיצור : נוסח , ( 'ק עמ' . 3-2 4 הסיפורים הובאו להלן , נספח ראשון . ועיין ניתוחם והשוואתם לנוסחאות

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר