הקדמה

מתוך:  > אנאדות > הקדמה

עמוד:10

שימצאו בדברי אחרון גאוני הפילוסופיה היוונית תורת חיימ ושפע רעיונות שהם אקטואליים עד היום הזה . התרגום נעשה בעיקר על פי הנוסח של P . Henry et H .-R . Schwyzer ( רי עמי ( 32 ופעמים על םי R . Harder , R . Beutler , W . Theiler ( ר' עמי . ( 33—32 בעבודתי השתמשתי בפירושיהם של הנ"ל וגם של E . Brehier , A . H . Armstrong ועוד . כרצוני להביע את רגשי תורתי והוקרתי העמוקים לאיש מדע דגול' לפרופ' חיים וירשובםקי ז"ל' אשר תמיד עמד לימיני בעצה ובהדרכה . רחשי תודתי נתונים לפרופ' אלכסנדר פוקס' לפרופ' שלמה פינס ולפרופ' נתן רוטנשטרייך' שסייעו עמי בעבודתי . ויבורך פרופ' צבי אדר' שבתקופת כהונתו כדיקן הפקולטה למדעי הרוח עודדני לתרגם את כתבי פלוטינום ועזר לי כמיטב כוחותיו . יורשה לי להביע את תודתי החמה לפרופ' חיים ביינארט ולפרופ' ר . י . צבי ורכלובסקי אשר ' התייחסו לעבודתי ברוב חיבה . יעמוד על הברכה ד"ר דוד רוקח על הערותיו ועצותיו הטובות . תודתי הלבבית נתונה למוסד ביאליק' ובמיוחד למנהלו מר חייםמיל קוב' אשר סייע בידי בשלבים השונים של הכנת הספר והתקנתו לדפוס ; עזרתו הנדיבה תרמה לא מעט לשיפורו של הספר . טובה מרובה אני מחזיק לד"ר מ . ה . בן שמאי ' עורך הספר' שלא חסך כל עמל בשיפור הסגנון ודקדוק העניין . וכן נתונה תודתי למר מ . ד . אייכנבוים' שעסק בהגהת הספר' ולעובדי דפוס 'אחוה' על עמלם בסידורו הנאות של הספר ובהדפסתו . כולם זכורים לי לטוב ויבואו על הברכה . נ . ש .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר