הקדמה

מתוך:  > אנאדות > הקדמה

עמוד:9

הקדמה פלוטינוס 270-205 ) לסה"נ ' ( משיירי הפילוסופים הגדולים של יוון' נודע כמייסדה של האסכולה הניאופלטונית' שהשפיעה השפעה מעמיקה ומפרה ביותר לא רק בתחומ הפילוסופיה' אלא בכלל חיי הרוה של הדורות שלאחריו . חברו בו בפלו טינוס מקוריות המחשבה וחתירה לעילוים של החיים ודביקותם בטוב העליון' שבהם בעיקר ראה את תעודתה של הפילוסופיה . ואכן' ה'אנאדות' שבהן נצררה משנתו הפילוסופית' תפסו מאז פרסומן מקומ נכבד בשורת יצירות המופת של הרוח האנושית' ובמשך דורות רבים היו מקור תורה והדרכה לכל נפש הצמאה להיגאל משיעבודם של יצרי הגוף הכובלים אותה ולהידבק באור החיים . פלוטינוס היה הוגה דעות מקורי ' עם כל הערצתו הגדולה לאפלטון רבו' ואף כי שאב לא מעט מקודמיו והיה אזוד הבקיאים בדעות הפילוסופיות הקדמוניות . ערכה הרעיוני של משנתו הפילוסופית רב הוא' לא רק בגלל היותה הרצאה מרוכזת וברורה של שיטה מיטאפיסית יוונית אחרונה' אלא גם כמורה דרך למבקשים יסוד וערך לחייהם . העולם בטוב נברא ; הטוב הטראנסצנדנטי המוחלט' מורה פלוטינוס' הוא מקור המציאות כולה . מכאן שכל הקיים מבוסס על התבונה והטוב תכליתו' ולכל יצור תכלית נבונה . אף האדם בעל תכלית כזו הוא' והשגתה היא האושר . אין האושר כרוך ב'חיצוני / אלא ביפנים' האדם' בהתפתחותו הרוחנית והמוסרית . לא רצון הזרים הוא הקובע' אלא רצונו של האדם' רצון חופשי ' טוב ונכון . את האושר האישי חייב ויכול אפוא האדם "ליצור" לו בעצמו . בלכתנו בדרך הישר' כלומר כחתירתנו אל המוחלט' לא בניגוד לטבענו נתנהג' אלא להיפך' נגשים את תשוקתנו החשובה ביותר ; אנו הולכים ונעשים ' אמיתיים' ' רוכשים לנו חירות אמיתית' נעשים מאושרים יותר חרף כל הלחצים ותהפוכות הגורל . ומאידך גיסא' כל המעשים' שנכפו עלינו באונס ובאיום בעונשין' לא יהיו מוסריים כלל' ואף אם מועילים יהיו ולא יגרמו נזק לזולת' שכן לעולם ישפילו ויעליבו את האדם' אשר נרתע מפני איומים או כאב פיסי . בלעדי הרצון החופשי ובלי אהבת המוחלט לא ייתכן המוסר ולא החירות ולא האושר האמיתי . בהגישו את היאנאדות' בתרגומן העברי מקווה כותב שורות אלו' שימצאו בהן עניין לא רק מעריצי שיטתו הפילוסופית של פלוטינוס' אלא גם קוראים רבים

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר