תוכן העניינים

עמוד:6

א . האלים הבלתי נראים , הכוכבים והדיימונים , ; 104 המיתוסים וחשיבותם , ; 105 ג . הפולחן , התפילה , המאגיה והנבואות , ; 106 פרק שישי : תורת היופי . א . היופי מהו ; 108 , ? ב . היופי והאמנות , ; 110 ג . חלוקת האמנויות ; 110 , ד . תפקידה של האמנות ; 111 , ה . יסודה של האסתטיקה לפלוטינוס , . 112 חלק רביעי : השפעת הניאופלטוניות פרק ראשון : הניאופלטונים הפאגאניים , ; 114 פרק שני : הניאוםל טונים הנוצרים , ; 124 פרק שלישי : הניאופלטוניות והפילוסופיה של ימי הביניים . א . הניאופלטוניות והפילוסופיה של המערב , ; 132 ב . הניאוםלטוניות והפילוסופים הערביים , . 1 ; 134 הניאופלטוניות והפילוסופיה היהודית בימי-הביניים , ; 141 ד . אקהארט והמסתורין של המאה הי"ד , ; 156 פרק רביעי : הניאופלטוניות והפילוסופיה של העת החדשה . א . הניאופלטוניות והפילוסופיה של תקופת התחייה , ; 157 ב . חסידי םלוטינוס באנגליה במאה השבע עשרה , ; 161 ג . פלוטינוס והרומאנטיקה הגרמנית , ; 162 ד . פלוטינוס והאי ריאליזם הגרמני , ; 163 ה . הארטמאן , ; 165 ו . אנרי ברגסון , . 166 פורפיריוס : על חיי פלוטינוס וסדר ספריו 196—171 אנאדות אנאדה ראשונה 260—199 א . מהו החי ומיהו האדם , ; 199 ב . על המעלות , ; 208 ג . על הדיאלקטיקה , ; 214 ד . על האושר , ; 219 ה . האם יטול האושר תוספת לפי הזמן ; 232 , ? ו . על היפה , ; 236 ז . על הטוב הראשון , ; 245 ח . הרע מהו ומאץ באן , ; 247 ט . על איבוד לדעת שטעמו עמו ,

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר