תקציר

עמוד:10

של ממש . במידה רבה הם גם הפנימו אותו ואינם מסוגלים לחשוב על חיים במסגרת פוליטית לא דמוקרטית . ביקורת הדמוקרטיה הוא חלק ממילוי התפקיד של " תרבות נגד" שהיהדות החרדית קיבלה עליה . ברם דווקא בשל כך ראויות אחדות מן הטענות החרדיות ( בוודאי לא כולן ) להישמע בתשומת לב . יש להאזין להן לא רק כדי להבין את המגזר החברתי שבו הן עולות , שחלקו בציבוריות הישראלית עולה בהתמדה , אלא גם מצד עצמן , כביקורת רצינית המעמידה לפני הדמוקרטיה הישראלית מראה ומעלה נקודות לבחינה ולתיקון .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר