תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים תקציר 9 מבוא 11 ביקורת של מי ? — על המקורות החרדיים ואופני קריאתם 13 קווים לביקורת הדמוקרטיה בזרם השמרני בתרבות המערבית המודרנית 17 מגמות אנטי–דמוקרטיות בנצרות ובאסלאם 24 ביקורת כיצד ? — צורות השיח האנטי–דמוקרטי בתרבות החרדית 28 טענות נגד הלגיטימיות של משטר יהודי חילוני 33 טענות נגד ערכי יסוד חוקתיים של הדמוקרטיה : החירות והשוויון 51 טענות נגד עקרון ריבונות העם 64 טענות נגד חוקי המדינה וסדריה 78 טענות נגד מערכת המשפט ומערכת אכיפת החוק 85 טענות נגד בית המשפט העליון 90 טענות נגד התקשורת הישראלית 101 טענות נגד השמאל הישראלי הבא בשם ערכי הדמוקרטיה 103 שני קולות חרדיים–אמריקניים 106 סיכום ופרספקטיבה : על כוחה ועל חולשותיה של ביקורת הדמוקרטיה החרדית 111 פ c ב r פ s גד ייי

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר