ארכיטיפים שמימיים של הטריטוריות, המקדשים והערים

עמוד:13

ארכיטיפים שמימיים של הטריטוריות , המקדשים והערים לפי האמונות המסופוטמיות , דגם החידקל הוא הכוכב אנונית ודגם הפרת הוא הכוכב סנונית ' . טקסט שומרי מדבר על "משכן הצורות" של האלים 2 שבו נמצאות ) " האלוהויות ) של העדרים ואלה של הדגנים . " גם העמים 3 האלטאיים מאמינים כי להרים יש אב טיפוס בשמים . שמות המקומות והמחוזות ( נומוס ) המצריים ניתנו על פי שמות ה"שדות" השמימיים ; תחילה עסקו בהכרת "השדות השמימיים" ואחר כך זיהו אותם בגיאוגרפיה הארצית " . בקוסמולוגיה האיראנית מן המסורת הזורבאנית , י "כל תופעה ארצית - מופשטת או קונקרטית - מתאימה למושג שמימי , טרנסצנדנטי , בלתי נראה , ל'אידיאה' בהוראה האפלטונית . כל דבר , כל מושג , מופיע במשמעות כפולה : זו של ה $ נוג ( menog ) וזו של הגטיג . ( getlg ) קיים רקיע ז נראה , וגם רקיע מ נ ו ג שהוא בלתי נראה . 3 ) ונדהישן , פרק ראשון . ( האדמה שלנו תואמת לאדמה שמימית . לכל מידה טובה המקובלת כאן על פני האדמה , ב ג ט י ג , יש מקבילה שמימית המייצגת את המציאות האמיתית ... השנה , התפילה ... בכלל , כל מה שמופיע ב ג ט י ג הוא בו בזמן גם מ נ ו ג . הבריאה פשוט מוכפלת . מנקודת מבט קוסמוגונית , המצב הקוסמי המוגדר 5 כ מ נ ו ג קדם למצב ה ג ט י ג " . במיוחד למקדש — מקום קדוש מעצם מהותו — היה אבטיפוס שמימי . אלוהים גילה למשה על הר סיני את "תבנית" המקדש שעליו לבנות לו : 1 ר' . M . Eliade , Cosmologie si alchimie babiloniana ( Bucuresti , 1937 ) , pp . 21 , 59 Edward Chiera , Sumerian Religious Texts ( Upland , 1924 ) , p . 29 נ U . Holmberg , Der Baum des Lebens ( Helsinki , 1 923 ) , p . 39 Raymond Weil , Le Champ des roseaux et le champ des ofrandes dans la religion funeraire et la religion generate ( Paris , 1936 ) , pp . 62 ff . הדת הזורבאנית היא ענף של הדת הזורואסטרית , שהיתה הדת האיראנית לפני האיסלאם . למעשה התפיסה שמציג כאן אליאדה נכונה לגבי הדת הזורואסטרית בכללותה . , Bundahishn אחד הספרים הזורואסטרים , המתאר את בריאת העולם , את היצורים שעל פני האדמה ואת שושלת המלכות האיראנית הראשונה . H . S . Nyberg , "Questions de cosmogonie et de cosmologie mazdeennes » ( Journal * Aifori ^ Me , juillet-sept . 1931 , pp . 1-134 ) , pp . 35-36

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר