מבוא

עמוד:13

הביקורתית המזרחית , האקדמאיות האשכנזיות מופלות על בסיס מגדרי בלבד , אם בכלל , ומהוות חלק ( קטן אמנם ) מן הממסד הגברי אשכנזי . עיקר מאבקן לשוויון מכוון להאדרת כוחן ומספרן במסגרת הקיימת תוך התעלמות מקיומו של אי שוויון על בסיס אחר כגון : אתני , מעמדי ולאומי , כמו גם מבעיותיהן המיוחדות ומעמדן הנחות ( disadvantaged ) של אקדמאיות מזרחיות . בעוד המזרחיות מדגישות את המוצא האתני והמעמדי המבדילים , האשכנזיות מתייחסות לזהות המשותפת להן ולמזרחיות , וחותרות לאחדות ולשיתוף פעולה על בסיס מגדר . הסוגיה של דיכוי נשים על ידי נשים מופיעה בהרבה מכתביהן של פמיניסטיות לא לבנות רדיקליות הטוענות שהכללתן , כביכול , בפמיניזם הכללי המערבי של נשים מן המעמד הבינוני אינו אלא ניסיון להשתיק את קולן המיוחד . לפיכך , הביקורת של אקדמאיות מזרחיות מכוונת נגד הממסד האקדמי הגברי אשכנזי , אבל בד בבד גם נגד נשות הסגל האשכנזיות המהוות חלק ממנו ופועלות לפי חוקיו , וזאת במקום לקרוא עליו תיגר ולפעול לשינויו . בכל מקרה , במצבים של ניגוד ומתח יש נטייה להבליט תכונות פרימורדיאליות ושיוכיות כמו מוצא אתני או מגדר , כפי שכותב טילי : ... identities that people deploy in the course of contention correspond to embedded identities , those that inform their routine social lives : race , gender , ethnicity , locality , kinship , and so on ( Tilly 1998 , 219 ) . על בסיס מאפיינים אלה אנשים מציבים גבולות בינם לבין האחרים , דבר היוצר חלוקות בינאריות - categorical paired של "אנחנו" ו "הם" ותורם למאבק בין קבוצות חברתיות שונות ולפוליטיקה של זהויות . מגדר , מוצא אתני ומעמד לכל אדם זהויות רבות - ( multiple identities ) אתנית , לאומית , דתית , אזרחית , מגדרית , גילית , מקומית וכדומה . עד כה הזכרתי שתי זהויות מרכזיות להבנת התנסותן ( experience ) של נשים מזרחיות באקדמיה , כלומר מגדר ואתניות ( מוצא , עדה , גזע . ( רוב החוקרים העוסקים בתחומים קרובים מסכימים שכל תיאור וניתוח של חייהן של נשים שאינו מביא בחשבון אתניות ( גזע , ( וכל ניתוח של מוצא אתני שאינו מתייחס למגדר , אינו יכול להבין נכונה את החוויה של נשים מקבוצות אתניות שוליות . ( Browne and Mista 2003 . Rothenberg 2003 ) נשים מזרחיות חוות את האפליה המגדרית באקדמיה באופן שונה מעמיתותיהן האשכנזיות ומעמיתיהן המזרחיים , דבר המתבטא גם במתח בין מזרחיות לאשכנזיות כפי שתיארתי קודם לכן .

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר