מבנה הספר ופרקיו

עמוד:10

עם תשע עשרה נשים מזרחיות המועסקות בסגל האקדמי של האוניברסיטאות או של מכללות אקדמיות . הפרק הראשון מתאר את תקופות החיים : החל מבית ההורים , הלימודים בבית הספר היסודי והתיכון , הכניסה ללימודים גבוהים באוניברסיטה , שלב הדוקטורט , הבתר דוקטור והקריירה האקדמית . בשלבים אלה מתעוררות בעיות כלכליות מכבידות ויש צורך להתמודד עם קשיי הסתגלות לסביבה תרבותית וחברתית חדשה ללא רקע מתאים . הפרק השני מציג את ניתוח הסיפורים "לרוחב , " בהתאם לקטגוריות תוכן או תמות החוזרות ומופיעות ברוב הסיפורים של המשתתפות . ( categorical content analysis ) כמה מנושאים אלה הם.- השפעה של חזות מזרחית ומבטא מזרחי , מקום ומוצא , פער תרבותי , משבר וכינון זהות , ומה זאת זהות מזרחית ? הפרק השלישי מנתח את האפשרות של התפרקות השילוב ( ההצטלבות ) של המאפיינים או הזהויות של מגדר , מוצא אתני ומעמד כלכלי חברתי . מתוך הסיפורים התגלו שתי צורות שינוי ופירוק כאלה . האחת היא התגברות של זהות מסוימת על זהות אחרת , אחת או יותר , והשנייה היא על ידי הפרדה בין זהויות שונות וייעודן לתחומי חיים שונים ( לתיאור חזותי של שינויים כאלה מוצג מודל גרפי . ( הפרק הרביעי מתמקד בניתוח "לאורך" של הסיפורים . ( holistic analysis ) בניתוח כזה , שבו מציגים סיפור מלא של יחיד , אפשר לעקוב אחרי השתלשלות האירועים והקשר ביניהם , מאיפה מתחיל הסיפור ולאן הוא מתקדם , האם יש בו מעברים , חזרות , סתירות וכדומה . מקריאת החומר ניתן להבחין בין שלושה סוגים של סיפורים . א . סיפור קיפוח מאבק ניצחון ; ב . סיפור ביקורתי חתרני ; ג . סיפור נורמטיבי קנוני . מיון הסיפורים נעשה על בסיס הציר המרכזי שלהם , אך שום סוג סיפור אינו חף מאלמנטים של טיפוסים אחרים . בהמשך אציג שני סיפורים להדגמת הטיפוס הראשון . בפרק החמישי ובפרק השישי אביא , בהתאמה , שלושה סיפורים ביקורתיים ושלושה סיפורים נורמטיביים . בנוסף לכך בפרק השביעי אציג שלושה סיפורים של משתתפות המועסקות במכללות . אחרי כל סיפור מופיעה פרשנות משלי , אך הקורא מוזמן להבין אותו בצורה שונה . בסיכום אציין כמה מן ההתרשמויות הכלליות מתוכן הסיפורים ואסכם אותן לפי שלושת הגורמים המרכזיים של המחקר - אתניות , מגדר , ומעמד . לבסוף אנתח את תהליכי ההצטלבות , ההתפרקות וההרכבה החדשה של זהויות והשתייכות שונות ואת אפשרות ההתקרבות החברתית תרבותית של חבריהן .

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר