בימי צמיחת החסידות מגמות רעיוניות בספרי דרוש ומוסר

עמוד:4

Mendel Piekarz The Beginning of Hasidism Ideological Trends in Derush and Musar Literature מהדורה שנייה מורחבת , תשנ"ח1998- כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק ירושלים תשל"ח Jerusalem 1978 Copyright by the Bialik Institute Printed in Israel דפוס מנחם , ירושלים המהדורה השנייה נדפסה בדפוס 'גרפית' בע"מ , ירושלים

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר