מבוא

עמוד:13

מבוא ברוך שפינתה - ( 1677-1632 ) פילוסוף יהודי , בן למשפחת אנוסים , שהוחרם על ידי הקהילה היהודית כשהוא בן עשרים וארבע שנים בלבד . פרידריך ניטשה - ( 1900-1844 ) פילוסוף נוצרי , בן למשפחת כמרים , שנטש קריירה אקדמית לטובת חיי התבודדות . שני פילוסופים מבודדים ומתבודדים אלה מייצגים שתי גישות פילוסופיות מנוגדות . שפינוזה נחשב למייצג מובהק של הפילוסופיה הרציונליסטית , שרואה כמודל לחיקוי את המתמטיקה ומאמינה שחשיבה פילוסופית ראויה חייבת להיות מזוהה עם חשיבה לוגית . הספר אתיקה , שדרכו נדון בפילוסופיה של שפינוזה , הוא ספר פילוסופי שמנסה להגשים באופן הטוטלי ביותר קו מחשבה זה . זהו ספר שמבקש להציע הוכחות פילוסופיות הבנויות על פי הדגם של ההוכחות הגיאומטריות ( הגדרות , אקסיומות ומשפטים . ( כך , אף שמו המלא : אתיקה : מוכחת בסדר גיאומטרי . ( Ethica : Ordine Geometrico Demonstrate !) ניטשה , לעומתו , מציג פילוסופיה שניתן לכנותה פילוסופיה פסיכולוגית ספרותית ( ניטשה מציג עצמו לא פעם בכתביו כפסיכולוג הראשון מקרב הפילוסופים ) ' פסיכולוגית מבחינת קו המחשבה שמפותח בה , ספרותית מבחינת דרך הבעתה . ניטשה מבקש להפנות את תשומת הלב להשפעת הפסיכולוגיה של הפרט על החשיבה ובכך לקעקע את הרעיון של חשיבה פילוסופית טהורה ( ששפינוזה הוא אחד ממייצגיה הבולטים . ( הוא בוחר בכתיבה דרמטית , רוויית מטפורות וסמלים , שאיננה מאפשרת להתעלם מהדמות שמארגנת אותה ושזוכה אף להפוך לדמות ספרותית של ממש בדמותו של זרתוסטרא , גיבור הרומן הפילוסופי כה אמר זרתוסטרא . אם כן , לפחות מבחינת נקודת המוצא של החשיבה וסגנון הכתיבה נראה שאין שתי פילוסופיות רחוקות יותר זו מזו . יתר על כן , בהמשך נראה שניתן להצביע על ניגודים של ממש אף ביחס למספר עמדות יסוד נוספות שמעצבות פילוסופיות אלה . אך על אף כל זאת כותב ניטשה במכתב לידידו פרופ' אוברבק בשנת 1881 את הדברים הבאים : אני מלא פליאה , מלא התפעלות ! יש מי שהקדימני , ולא סתם מישהו ! את שפינוזה כמעט שלא הכרתי : שעכשיו דווקא תקפתני תשוקה אליו , אין זה אלא " מעשה שבאינסטינקט . " לא זו בלבד שבמגמתו הכללית כמוהו כמוני - להפוך את ההכרה לאדירה שבהיפעלויות , כי אם בחמש נקודות ראשיות שבשיטתו אני

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר