הקדמה

עמוד:12

ניטשה , לעומתו , מתנגד באופן מפורש לעשיית פילוסופיה כשיטה . הוא מקדיש חלק ניכר מכתביו לקעקוע רעיון זה וכתביו עצמם הם המחשה להתנגדות זו . הוא כותב בצורה של מכתמים ( אפוריזמים ) ספרותיים , שמפותחים באופן אסוציאטיבי ומציגים שטף של מחשבות , שמתחברות זו לזו ומתנגדות זו לזו בהקשרים שונים . כך , מציג ניטשה את רעיון הפרספקטיביזם , שמוביל את הפילוסופיה שלו , לא רק בתובנה פילוסופית אלא כדרך ראויה להתפלספות . החשיבה הפילוסופית , כך אני מאמין , היא ניסיון למתוח את גבולות החשיבה האנושית עד בלי די . שפינוזה וניטשה בהחלט לקחו על עצמם משימה זו , ולכן כתביהם , דווקא בזכות דרכי ההתפלספות המנוגדות שלהם והעימות ביניהן , יכולים לשמש כאמצעי נאות לפיתוחה של חשיבה פילוסופית עצמאית . שפינוזה מציג אתגר לחשיבה הלוגית שלנו , שנוגעת להגדרות של מושגים ובחינת היחסים ביניהם . אין ספק שזהו פן מרכזי של החשיבה הפילוסופית לדורותיה ופן מהותי של מחשבת האדם . ניטשה מלמד על כוחו של הדמיון היוצר שלנו , שמוליד שוב ושוב פרספקטיבות חדשות , שמעמידות במבחן את המוסכם והמקובל . אף פן זה הוא פן מרכזי של החשיבה הפילוסופית בפרט ושל מחשבת האדם בכלל . כך , המפגש בין הפילוסופיות של שפינוזה וניטשה תורם , לדעתי , לפיתוח החשיבה הפילוסופית , אף אם דוחים את מסקנות החשיבה שלהם מכול וכול . שתי מטרות אפוא לספר זה : האחת , פיתוח דרך החשיבה הפילוסופית בעזרת עימות בין שני ביטויים קיצוניים ומנוגדים שלה ( החשיבה הכללית והחשיבה האישית . ( השנייה , פתיחת מרחב של דיון פילוסופי מבוסס על האתיקה של " אדם ללא אלוהים . " אינני מחשיב מטרה אחת כחשובה יותר מרעותה . פיתוח חשיבה פילוסופית מאפשר לאדם חשיבה עצמית , שמונעת ממנו להיות נתון למרותה וגחמותיה של החברה שמסביבו , ובעיקר בתרבות בת זמננו , לשליטתה של תקשורת ההמונים בתודעתו . פיתוח אתיקה של "אדם ללא אלוהים" חיונית , לדעתי , בתרבות שמאיימת לשקוע לתוך מטריאליזם סתמי מזה ולרוחניות מדומה מזה ; שניהם היו מאז ומעולם אויבי החשיבה ההומניסטית , שאותה אני מבקש לזהות עם החשיבה הפילוסופית . אי לכך , הגם שספר זה עוסק בפרשנות לפילוסופיות של שפינוזה וניטשה הוא בהחלט נכתב מתוך צורך לתת מענה לאתגרים האתיים ולסכנות האתיות , שעמם מתמודד האדם בתרבות בת זמננו .

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר