האמת כטראגדיה ניטשה, שפינוזה, קירקגור, מרקוס אורליוס