יעקב לשצ'ינסקי ופעלו

עמוד:13

טיסטיק און עקאנאמיק , ( ' שהוא השתתף בעריכתם , וב'כתבים לכלכלה וסטאטיסטיקה' ( שריפטן פאר עקאנאמיק און םטאטיסטיק ( ' שיצאו בעריכתו ( ברלין' ( 1928 וגם בעיתונות מדעית כללית . נה . ז חמש בעיות יסוד הן נושאי דיוניו , עיוניו ומחקריו של יעקב לשצ'ינסקי בכל ספריו : נדודי היהודים ובעיותיהם , האוכלוםיה היהודית ויישוביה — דמותם ומצבם הכלכלי של קיבוצי היהודים בפולין , בברית המועצות ובמרכז אירופה ! מצבם הכלכלי של היהודים במזרח אירופה ובמרכזה בימי 'ערב החורבן ! ' ו'דמותן הלאומית של תפוצות ישראל אחרי המלחמה . ' לכל אחד מהעניינים האלה הקדיש יעקב לשצ'ינםקי ספרים אחדים , וכל הספרים הללו נכתבו על יסוד חומר עצום שאסף בשקידה ובהתמדה , ושבחלקו היה כלול במאמריו ומכתביו וסקירותיו . הוא הרחיב בהדרגה ובשיטתיות את שדה הסתכלותו על פני כל התפוצות בדורו ואף על הדורות הקרובים לנו , כדי לעמוד על שורשי הדברים . עבודותיו אלה מצטרפות למפעל אחד , מפעל שיש בו מעין 'ארכיון לנתיבות נדודיהם ויישוביהם והווייתם הכלכלית והחברתית של היהודים בדורות האחרונים , בלווית סיכומים , עיונים , ניתוחים ומסקנות . ' אף אם לא נסכים למסקנותיו , אף אם נערער על הסיכומים , אין אנו יכולים שלא להסכים כי הם , כשהם לעצמם , מהווים חלק אורגאני של אותו ה'עולם היהודי , ' שאותו חוקר וסוקר יעקב לשצ'ינםקי ! כי הם עדות חיה , בלתי אמצעית , ל'עולם' זה , לצביונו ודמותו , גם ב'עמדת המצפה' שלו , גם בשאלותיו ל'נתיבות עמו' וגם במסקנותיו ובדרך עיונו . מבחר המאמרים שהובאו בספר זה הוא עדות נאמנה לכך . ואם כי נכללו בו רק אחדות מעבודותיו של יעקב לשצ'ינסקי , הרי בכל אחת מהן יש משום צד אחר ו'דרגה אחרת' בתחום עבודותיו של יעקב לשצ'ינסקי . יש בספר ללמדנו רבות לא בלבד על ענייני הסטאטיםטיקה , הכלכלה והחברה היהודית , אלא גם על דמותו של יעקב לשצ'ינםקי ופעלו , השוכן בתוכנו וממשיך בפעלו המבורך באותו מרץ ובאותה חריצות המפורסמים לתהילה והראויים להיות למופת לצעירים שבצעירים . ב . דינור

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר