יעקב לשצ'ינסקי ופעלו

עמוד:12

' הדרכים להגשמת הטריטוריאליזם' היתה חדורה פסימיות , ונסתיימה במשפט ה'אופטימי' שנתפרסם בציבור : 'אין אני משתמש בדברי על דרכי הגשמתו של הטריטוריאליזם בלשון עתיד : , Ignorabimus אלא רק בלשון הווה : , 'Ignoramus לא היתה השתתפותו בחיי המפלגה פעילה ביותר . השפעתו ופירסומו באו בעיקר בזכות פעולתו הספרותית והמדעית , שהיתה כולה מרוכזת בבעיות מצבם הכלכלי של היהודים ומגמות ההתפתחות הגלומות בו ( שמות ספריו באידיש ! 'הפועל היהודי ברוסיה ! 1905— ' 'הפועל היהודי בלונדון' . ( 1907 — כיוון זה נראה גם במאמריו בעיתונות המפלגה , ובמידה ידועה גם בסקירותיו על מצבם הכלכלי של היהודים שנתפרסמו בעיתונות היהודית הכללית . הוא היה עורכו של המרור על ה'כלכלה היהודית' בעיתון היומי 'היינט' בווארשה , וסקירותיו מאמריו בתחום זה נתפרסמו בימים ההם בכמה עיתונים באידיש , בעברית , ברוסית ובגרמנית . בראשונה היו ספרים , סקירות ומאמרים אלה מיוסדים בניסיון להשתמש בשיטות מאר כסיםטיות לחקר המציאות הכלכלית היהודית , עד כמה שנודעו הנתונים שלה ( בחומר שנאסף על ידי י . ק . א . ופורסם על ידיה וכן בחומר רשמי ) ולבסס בדרך זו גם את 'שלילת הגלות' של ס . ס . גם שאר הדברים שפירסם יעקב לשצ'ינםקי בימים ההם היו קשורים בהשקפותיהם של הציונים הסוציא ליסטיים על 'שאלת היהודים' ( כגון מארכם וקאוטםקי על שאלת היהודים , רוסית , מוסקבה . ( 1907 ורק אחרי כן , לאט לאט , הוחדרו באותה רוח של ' עמידה על המצפה' והשאלה ל'נתיבות העם' שניזונות מן ההסתכלות במציאות כמות שהיא . באותן השנים נאסר יעקב לשצ'ינםקי לא פעם , אף נאלץ לעזוב את רוסיה ולשהות כמה שנים בחוץ לארץ . באותו זמן למד יעקב לשצ'ינסקי באוניברסיטאות שווייץ ( ברן בשנת ! 1901 ציריך בשנים , ( 1912—1911 פעל בימי המלחמה כאחד המורשים של 'אורט , ' ובימי המהפכה היה חבר הוועד המרכזי של 'מפלגת הפועלים המאוחדת' והיה גם פעיל ב'קולטור ליגה' וב'פאלקם ' פערלאג' בקיוב , ופירסם באידיש את ספריו 'החיים הכלכליים של היהודים ברוסיה במאה הי"ט ( קיוב , ( 1918 ו'החיים הכלכליים היהודיים בספרות היהודית' ( מינסק . ( 1919 עבודותיו אלה וכן ספרו 'העם היהודי במספרים' ( אידיש , ( 1922 הם סיכומים כוללים ומורחבים של חלק מאותן הסקירות והמאמרים שפירםם בספרות העתית . בדרך זו הלו גם לשצ'ינםקי בכל עבודותיו ו ענייני השעה יבירורן של בעיות חלקיות שימשו לו יסוד ובסיס לעבודות מקיפות וכוללות יותר , שפירםם אותן ב'עלים לדימוגראפיה , סטאטיסטיקה וכלכלה יהודית' ףבלעטער פאר אידישע דעמאגראפיע' סטא

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר