הקדמה

עמוד:11

לכן , מטבע הדברים , חיבור זה יתייחס בעיקר לתקופה מוגבלת מאד , תקופת הרבע האחרון של המאה , ואין להסיק ממנו כי המציאות בסוף מאה זו דמתה לזו של הרבע השני והשלישי שלה . זאת ועוד : בבואנו להתחקות אחר אורח החיים היהודי של אנוסי "ספרד החדשה" עלינו לזכור כי כולם נולדו כנוצרים . הם היו בני בניהם של הורים שכבר נולדו נוצרים , ולכן לא היו להם זיכרונות יהודיים של ממש . בראשית המאה הט"ז היה קיים , אולי , זכר העבר היהודי מלפני גירוש ספרד , או ההמרה מאונס בפורטוגל , אך ככל שנתרחק מראשית המאה , נגלה פחות ופחות מזכר זה . הדור שמלפני הגירוש הלך לעולמו . הדור שראה את הגירוש בילדותו - גם הוא כבר לא היה בחיים . כך שבסוף המאה הט"ז חי לו דור שכמעט לא ראה יהודי נורמטיבי מימיו ( כי הרי באמריקה הספרדית לא היו בנמצא יהודים גלויים , ולכן לא יכלו בני הדור הזה לקיים מגע עם כאלה ולקבל הדרכה ביהדות , ( ולא היה לו מושג על היהדות הנורמטיבית בת זמנו ; ומאידך - היה ספוג בערכים נוצריים קתוליים שרכש בסביבתו או בבתי הספר של הנזירים . אמנם , בתיקים אחדים של האינקוויזיציה יש ידיעות על צאצאים של אנוסים שהגיעו ל"ספרד החדשה" מצפון אפריקה ובעיקר מאיטליה , לאחר שהספיקו לחיות כיהודים בארצות אלו . אך מדובר במקרים בודדים . כאלה הגיעו לשם לשהות ארעית , בדרך כלל מסיבות כלכליות , ולא שקלו כלל להתיישב במושבה . הם התחזו שם לנוצרים וניהלו אורח חיים נוצרי בפרהסיה , ובבתיהם חיו כיהודים וקיימו מצוות במידת האפשר . בדרך כלל , הם יצרו מגעים עם אנוסים , אך אין לדעת אם סייעו , ועד כמה סייעו לאנוסים לרכוש ידע ביהדות ( למעט אולי במקרה של רואי דיאס ניאטו { Ruy Diaz Nieto } ושל בנו דיאגו , { Diego } שעל תרומתם אדון בהמשך . ( בכמה תיקים יש עדויות על קשרי מכתבים בין אנוסים מ"ספרד החדשה" לבין בני משפחה שחיו כאנוסים בספרד או בפורטוגל , ואפילו עם קרובים שהצליחו להסתלק מארצות השמד ולהתיישב ב"ארצות החופש" ( כהגדרת האנוסים , ( ושבו שם ליהדות גלויה . מכתבים כאלה עסקו בדרך כלל בענייניהם הפרטיים , נכתבו בלשוךסתרים , ולא עסקו בהדרכה ביהדות . בין האנוסים הבולטים ב"ספרד החדשה" בסוף המאה אפשר למנות את הצעיר לואיס דה קארוואחאל שהוזכר לעיל , ואת בני משפחתו האחרים . במידה מסוימת אפשר לראות את האיש הזה כציר מרכזי , שסביבו נעו והתרחשו חלק מהאירועים הדרמתיים והמעניינים ביותר ( מבחינה יהודית ) במקום ההוא ובתקופה ההיא . אין ספק בכך שבמשך תקופה קצרה ביותר נמשכו אליו אנוסים רבים , שראו בו מורה ומדריך וראש "קהילתם . " רישומו של צעיר רגיש ומיסטיקן זה , שנשרף על

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר