בין נצרות ליהדות דרכם ביהדות של אנוסי ספרד החדשה במאה הט"ז

עמוד:4

Baruch Megged Between Christianity and Judaism The Jewish Wayof LifeofCrypto- Jews in New Spain in the Sixteenth Century מסת"ב 978-965-407-987-7 © למחבר ולהוצאת כרמל הוצאת כרמל , ת"ד , 43092 ירושלים 91430 טל' ; 02-6540578 פקס' 02-6511650 דוא '' ל : ; books @ carmelph . co . il אינטרנט : www . carmelph . co . il תשס"ט 2009 / Printed in Israel

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר