תוכן העניינים

עמוד:6

פרק רביעי : הציונות והמדינה , עמ' 181 הציונות והמדינה . — עם אחד . — מבאזל עד ירושלים . — מתוך נאום הטיום של הוויכוח הכללי נקונגרס הכ '' ג . — התנועה הציונית ועתידותיה ומעמדה במדינה . — על פרשת דרכים . פרק חמישי : 'המשלחת הק וטבית / עמ' 252 חיים וייצמן . — לואיס ב . ניימיר . — נלאנש דוגדייל . הפרק 'עם קשה עורף' והמאמר 'המלחמה והעם היהודי' תורגמו בידי א . ש . שטיין ז"ל ; המאמרים 'הוקיר . הכלליים של ההתבוללות ויהודי מזרח אירופה' ' 'השפעות הקאפיטאליזם בחיי יהודי מזרח אירופה' ' 'גאליצ ה המזרחית' ' 'החרם הקומוניסטי על הציונות' ו'חבלי הגשמה' תורגמו בידי ש . מוהליבר ; 'יובל ומשבר' ו'הציונות והמדינה' תורגמו במערכת ' דברי ; 'עם אחדי תורגם מיידיש במערכת הקובץ 'הציונות בשעה זו' ( ירושלים תשי"א , , ( 1951 הנאום בסיום הוויכוח הכללי בקונגרס הציוני הכ"ג וכן הנאומים בישיבות הוועד הפועל הציוני תורגמו מיידיש במערכת הפרוטוקולים בהסתדרות הציונית . ארבעת הסעיפים הראשונים של 'השפעות הקאפיטאליזם בחיי יהודי מזרח אירופה' הם קיצור של סדרת מאמרים' שנתפרסמו בירחון פועלי ציץ בגרמניה , Der Neue Weg מס' 1 ( דצמבר ' ( 1924 מס' 2 ( ינואר , ( 1925 מס' 6—5 ( אבגוסט ; ( 1925 סעיף ה הוא תרגום ( בידי המחבר ) של הפיםקה האחרונה בסדרת מאמרים שנתפרסמו ב'דער יידישער ארבייטער' על הציונות והמדיניות היהודית בגולה . הקטע לקוח מגיליון ' 2 אוקטובר . 1912

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר