תוכן העניינים

עמוד:ח

חלק שני : חברה וכלכלה פרק ראשון : מושגי יסוד בכלכלה היוונית 67 פרק שני : המשק האתונאי במאה החמישית לפני סה"נ 72 חקלאות — חרושת — מסחר — עסקי כססים — משק המדינה פרק שלישי : מעמדות ההברה האתונאית 80 המעמד העליון — המעמד הבינוני — העובד השכיר פרק רביעי : בעיות האוכלוסייה : עבדים ובני חורין 89 שכבות האוכלוסייה האתונאית — העבדות במשק האתונאי פרק חמישי : סעד כלכלי 97 חלק שלישי : חיי הרוח פרק ראשון : הטראגדיח היוונית 103 מוצא הטראגדיה — התיאטרון וסדרי ההצגה — יסודותיה של הסראגדיד . — איסכילוס 10 — פ 1 קליס — » וורי § ידיס — הערות סיכום פרק שני : הקומדיה האטית 136 המוצא והמבנה — אריסטוסאניס — אריסטופאניס והקומדיה העתיקה פרק שלישי : הס 1 פיסטים 151 מן הטבע אל האדם — הסופיסטים — הוויכוח על 'חוק' ו'טבע' פרק רביעי : ס 1 קראטי 160 0 שליחותו של סוקראטיס — מקומו של סוקראטיס בהתפתחות המחשבה האירופית — משפטו של סוקראטיס

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר