אתונה בימי גדולתה המשטר, החברה וחיי הרוח בעיר־מדינה יוונית

עמוד:ו

הקדמה למהדורה השנייה במהדורה זו תוקנו כמה שיבושים ואי דיוקים , וכן נוספו מראי מקום לתרגומים חדשים מיוונית . סובה מרובה הנני מחזיק לד"ר מ . עמית , שהעמידני על כמה מקומות בססר שהיו טעונים שינוי . ירושלים , האוניברסיטה העברית , תש"ר א . ם . הקדמה למהדורה השלישית במהדורה זו נוסף פרק על הדת היוונית שנכתב , לפי בקשתי , על ידי ד"ר נ . שפיגל , חברי בחוג ללימודים קלאסיים , והנני מחזיק לו על כך טובה מרובה . כן נוססו במהדורה זו אי אלה ציונים ביבליוגראפיים חדשים ומראי מקום לתרגומים חדשים מיוונית . כמה שיבושים שנשתרבבו במהדורה הקודמת תוקנו במהדורה זו . ירושלים , האוניברסיטה העברית , חשכ"ג א . ס . הקדמה למהדורה הרביעית במהדורה זו נוסף נספח : אריסטו , 'מדינת האתונאים , ' פרקים כ"ה—ל"ח , בתרגומו של ד"ר ד . אשרי . תודתי נתונה לד"ר אשרי י ולהוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס , האוניברסיטה העברית , שהרשו לי להשתמש בחומר זה בספרי . בכל הגססחים שעניינם מקורות- נוספו הקדמות לתועלת הקורא . ב'סוף דבר' נוסף סעיף חדש . רשימת התרגומים לעברית של יצירות מספרות יוון הנוגעות לעניינו של ספר זה עודכנה והורחבה . כמה שיבושים שנשתרבבו במהדורה הקודכ » תוקנז במהדורה זו . כן נוסף בה מפתח השמות . מר ד . שפיצר , עוזר הוראה בחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית , סייע לי בטיפול במהדורה זו , והנני מחזיק לו על כד טובה מרובה . ירושלים , האוניברסיטה העברית , תש '' ל א . . 0 הקדמה למהדורה החמישית במהדורה זו תוקנו כמה שיבושים ואי דיוקים , וכן נוספו מראי מקום לתרגומים חדשים מיוונית . ירושלים , האוניברסיטה העברית , תשל"ה א ם .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר