אתונה בימי גדולתה המשטר, החברה וחיי הרוח בעיר־מדינה יוונית

עמוד:ה

הקדמה חובה נעימה היא לי להודות לכל אלה , שעזרו לי בעבודתי . בראש וראשונה מחזיק אני טובה לד"ר . 0 שיף , שנענה לבקשתי והעמיד לרשותי את חיבורו המקיף על אמנות יוון , שיש עמו בכתובים . נסתייעתי סיוע רב בחיבורו זה והתאמתיו להיקפו ולאוסיו של ספרי . לגב' דרור אורון אני מודה על תרגום 'חוקת האתונאים / המיוחסת לכסנוסון , ( נססח ב . ( טובה מרובה הנני מחזיק למר ח . מרחביה , שסייע עמי בשיפור הלשון . פרופ' צ'ריקובר הואיל לעבור על כל כתב היד ; מרוס' ח . וירשובסקי קרא את עלי ההגהה של החלק הראשון של הססר ; ד '' ר ח . ה . בן ששון קרא את הגהת החלק השני ; לשלושתם אני מודה על הערותיהם ותיקוניהם . לד"ר מ . שפיצר , לד"ר פ . שיף ולמר הושע קאופמן אסיר תודה אני על שטרחו בבחירת התמונות והציורים ; מר קאופמן אף עזר בהכשרתו לדפוס של הפרק האחרון שבספר . ייזכר לטובה גם מר א . מלצר , ששקד על הגהת הספר . וכן עלי להודות למנהלי n Cambridge University Press על שהרשו לי להשתמש לצורך ספרי בשתי המסות המצורפות , שנתפרסמו לראשונה בספר , Cambridge Ancient History , vol . V . ולהוצאת Macmillan על שהרשתה לי להעתיק את שתי התכניות של אתונה ושל האקר 1 פ 1 ליס שנתפרסמו לראשונה בספרו של . J . B . Bury , A History of Greece המחלקה לארכיאולוגיה של האוניברסיטה העברית פתחה לפני את אוסף הצילומים של עתיקות יוון שברשותה . בגוף הספר נקטתי קיצור עברי בהבאת ספרים עבריים ולועזיים כאחד . שמותיהם המלאים של הספרים המובאים ימצא הקורא ברשימה הביבליוגראפית שבסוף הספר , המסודרת לפי שמות המחברים בסדר האלפבית העברי . בלא עזרתם של כל אלה שנזכרו למעלה היו בוודאי מצויים בספרי ליקויים מרובים יותר משיש בו , ואלה שנותרו בו אחריותם על המחבר בלבד . ירושלים , האוניברסיטה העברית , תשי"ז אלכסנדר פוקס

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר