אתונה בימי גדולתה המשטר, החברה וחיי הרוח בעיר־מדינה יוונית