דבר המערכת

עמוד:7

לבו המערכת העורכים שמחים להציג בפני הקוראים את הכרך החמישי של "גנזי קדם " . " גנזי קדם " הוא שנתון המוקדש לפרסום מקורות ומחקרים בתחום הגניזה והוא חלק ממפעלי פרידברג לחקר הגניזה , שמטרתם לתרום לעיסוק המחקרי העולמי בענייני גניזה וגניזות , מתוך תקווה שפירותיו של מחקר זה יעשירו במהלך הזמן את לימודי היהדות המסורתיים והאקדמיים כאחד . מטרת השנתון היא לספק במה ייחודית לפרסומים מחקריים בתחום הנידון . המערכת מעוניינת במיוחד לעודד את השתתפותם של חוקרים צעירים בראשית דרכם המדעית לצד חוקרים ותיקים . מבחינת נושאי המחקר יש להבין את הכותרת "מקורות ומחקרים בתחום הגניזה" במובן הרחב ביותר . היא כוללת שרידי טקסטים ספרותיים ותעודות מגניזות קהיר ומגניזות אחרות ברחבי העולם , וכן מחקרים המבוססים על מקורות כאלה . המאמרים המתפרסמים בשנתון יכולים לעסוק בכל דיסציפלינה רלבנטית , וביניהן לימודי המקרא ופרשנותו , היסטוריה , ספרות יפה ובכלל זה פיוט , תלמוד וספרות רבנית , תיאולוגיה , פילוסופיה , בלשנות , מדעים , רפואה ומאגיה . ניתן להציע מאמרים בעברית , באנגלית או בשפות אירופאיות אחרות המקובלות במחקר הבינלאומי , כגון צרפתית וגרמנית . יש לצרף תרגום של מובאות ארוכות בכל שפה שאיננה שפת המאמר . את המתכונת של המאמרים ( כולל סגנון ההפניות וכדומה ) יש לקבוע על פי הדוגמה של המאמרים שהופיעו בכרך הראשון . ניתן לשלוח מאמרים , מודפסים ברווח כפול ומלווים בדיסקט , למכון בן צבי , ת . ד . , 7660 ירושלים . 91076 כמו כן ניתן לפנות בשאלות או לשלוח מאמרים לעורך בדואר אלקטרוני , לכתובת . brody @ mscc . huji . ac . il

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר