ברכות השחר בגניזת קהיר (ב): עיונים במשמעותן

עמוד:13

מכל מעשים הרעים מבני אדם הרעים מחלומות הרעות מגזירות הקשות מדברי התהפוכות מכל דברים הרעים מכל פגעים הרעים מכל נגעים הרעים מן ההרהורים הרעים מתחלואים הרעים [ מ ] ן השעות הקשות החצופות [ ה ] מתחדשות המתרגשות היוצאות [ ל ] בוא י'י צבאות עמנו משגב לנו [ א ] להי יעקב סלה : ( תהלים מו , ח , יב ) יחידה שלישית בחך אתה י'י [ א ] להינו מלך העולם אשר בראתה [ אותי אדם ולא ב ] המה איש ולא אשה זכר ולא נקיבה ישראל ולא גוי מהול ולא ערל חפשי ולא עבד כן יהי רצון ורחמים מלפניך י'י אלהינו ואלהי אבותינו שתתן חלקינו בתורתך ועם עושי רצונך בחך אתה י'י אלהינו מלך העולם אשר בראתה אדם הראשון בדמותו כצלמו י'י הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה ( תהלים קכ , ה ) כן יהי [ רצון ] ורחמים מלפניך י'י אלהי [ נו 0 [ ו שתבנה עירך בימינו ותכונן היכלך בשנינו ותנחמינו בתוכו ושמחינו בבנינו 7 בשאר כתבי היד בא כאן 'לעולם . ' 8 כאן מובאת המילה 'לנו' מחוקה בקו . 9 המילה 'אדם' כתובה מעל השורה . 10 בראש העמוד מובאת כאן שורה מחוקה הנראית כחוזרת על המשפט 'שתתן לנו חלקנו בתורתך ועם עושי רצונך . ' וראו להלן , הערה . 46

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר