ברכות השחר בגניזת קהיר (ב): עיונים במשמעותן

עמוד:11

בנוסחים המקבילים לו עסקנו במאמר הקודם . ככל שידוע לנו , כתב יד זה קדום למדי . לשם נוחות המעיינים , יובא עתה הנוסח של כתב היד שנית . הוא נחלק ליחידות על פי ההפרדה בטקסט עצמו , באמצעות סימן הנקודתיים ( שלא כמו החלוקה במאמר הקודם . ( כמו כן , הוספנו כאן את נוסח הטבת חלום שבא בסופו : יחידה ראשונה בחך אתה י ' ' אלהינו ואל [ הי אבותינו ] המתיו כבלי שינה המשמר [ ני ] כאישון בת עין הפותח שערי מזרח המעלה עמוד השחר המ [ איו ] לכל העולם כולו בכבודו המעביר שינה מעיני ותנומה מעפעפי והציליני י'י אלהי מכל דבר רע מכל דבר פשע מכל דבר עון מכל [ דבר ] אשם ואל תרגל בלשוני רמיה ואל תצריכני י'י אלהי לידי מתנת בשר ודם שמתנתם מעוטה וחריפתם [!] מרובה הט לבי ללמוד תורתך תורתך תה [ א ] סיחתי [!] ומלאכתי רבון כל העולמים ואדון כל הבריות לא תצא עלי [ לא ביום ] הזה ולא בשנה הזאת [ ואם ] יתגרמו בי עונותי ויצא עליי גזירת מוות ביום הזה או בשנה הזאת תהי מיתתי עם יציאת נפשי כפרה על כל עונותי לעתיד לבוא שאתה [ י ' י ] מחיה המתימ ומלפניך חיים ומרפא כ " כ חיים וחסד עשית עמדי ופקודתך שמרה רוחי ( איוב י , יב ) ברוך אתה י ' י [ מחיה ] המתים : 5 ד " ר ליי רובנר מספריית כתבי היד בבית המדרש לרבנים מתארך אותו למאות האחת עשרה-השתים עשרה . לתיאור כתבי היד ולסינופסיס של הנוסחים ראו : מרקס ( לעיל , הערה , ( 3 עמ ' . 161-150 6 המילה 'או ' נכתבה כאן ( בקולמוס אחר ככל הנראה ) מעל השורה .

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר