גנזי קדם שנתון לחקר הגניזה ד תשס"ח

עמוד:3

גנזי קדם • • • שנתון לחקר הגניזה נרו ד תשס"וז העורך ירחמיאל בהדי עורך משנה דוד סקליר § / . Y \ $ 111 7 \ /' - ^ mi IRIEDBERG נ UENIZAH PROJECT = » 7

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר