קטעים מהספרות ההרמטית בגניזה

עמוד:13

להרמס אבל ניתן להראות שיש להם מקור הרמטי . זו סוגיה מורכבת ומעניינת , אך היא לא תבוא כאן על פתרונה . אף על פי כן , החוקרים המודרנים של הספרות ההרמטית מציעים אפיון מעניין של ספרות זו . החוקרים הוותיקים של הקורפוס ההרמטי - ולטר סקוט ואנררה ז ' אן פסטוג'ייר - הבחינו בין הקטעים הפילוסופיים התאולוגיים לבין הקטעים האסטרולוגיים , המגיים והאלכימיים , שאותם כינו 'עממיים . ' הבחנה זו כבר אינה מקובלת במחקר המודרני יותר . בחאן פ' קופנהוור וגארת' פוודן מצביעים על כך שבבסיסם של כל הטקסטים עומדת תשתית אידאולוגית זהה : השאיפה לגאולה . אולם היא באה לידי ביטוי בהמלצות 'טכניות ' או 'פרקטיות ' יותר בטקסטים האסטרולוגיים , המגיים והאלכימיים ; ובגישה תאורטית יותר , המעודדת גאולה דרך ידיעת האל , בטקסטים הפילוסופיים התאולוגיים שאליהם משתייך 'כתאב מעאד'לה אלנפס . ' ייתכן שיש לראות בשאיפה זו לגאולה את קנה המידה ( או אחד מקני המידה ) לקביעת הייחוס ההרמטי של טקסט זה או אחר , בכל שפה שהיא - יוונית , קופטית , ערבית , עברית , לטינית ועוד . שרידים מחיבורים הרמטיים ערביים המבטאים את שתי דרכי הגאולה הללו , הגנוסטית והפרקטית , נמצאו בגניזה בהעתקות בערבית יהודית . ישנם , כפי שנראה מיד , קטעים מכתאב מעאד'לה אלנפס ; קטעים מן הספרות המגית והאסטרולוגיה , למשל קטע אוקספורד בודלי , Het > . d . 61 דפים , 8-7 הדן במזלות ובהשפעותיהם על בני האדם , ומזכיר את דעותיהם של חכמים שונים בנושא , וביניהן את דעתו של הרמס ; וגם קטעים מן הספרות האלכימית , כמו הקטע מאוסף פירקוביץ , RNL Yevr .-Arab . 11 : 2158 העוסק באלכימיה ומביא את דעותיהם של הרמס , ג'אבר אבן חיאן , בלינאס ( הלא הוא אפולוניוס מטיאנה , שמיוחסים לו חיבורים הרמטיים אלכימיים ) ואלגלדכי ( אלכימאי מן המאה הי " ד . ( 27 ראה : פסטוג י ייר , הרמס ( לעיל , הערה 2 ו , ( ו , עמ ' ; vii סקוט , הרמטיקה , ו , עמ ' ו ; פלסנר , הרמס , עמ ' . 48-46 28 ראה : קופנהוור , הרמטיקה , עמ ' ; xxviii-xxxii פוודן , הרמס ( לעיל , הערה , ( 12 עמ' . 4-1 29 קטלוג קאוולי . 2859 / 2 ראה : A . Neubauer & A . E . Cowley , Catalogueof the Hebrew Manuscripts in the Bodleian Library , Oxford 1906 , II , p . 340 30 דוגמה נוספת לקטע הרמטי בערבית יהודית הוא הקטע מאוסף פירקוביץ , RNL Yevr .-Arab . 11 : 1078 מהחיבור 'טלוע אלשערא אלימאניה' - חיבור הדן ב י שערא ; הלא הוא הכוכב 'כוכבי , סיריוס . ראה הרשומה של כתב היד בקטלוג של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים , מחלקת כתבי היד . 31 קופנהוור , הרמטיקה , עמ ' . xlvi 32 ראה הרשומה של כתב היד בקטלוג של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים , מחלקת כתבי היד . על קטעים מן הספרות ההרמטית הערבית בגניזה ראה : ס ' וסרסטחס , 'הפרק שטרם נכתב : הערות לקראת היסטוריה חברתית ודתית של המגיה במסמכי גניזת קהיר , ' פעמים , 85 ( תש " ס , ( עמ' , 61-43 ובמיוחד עמ ' . 50-48

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר