קטעים מהספרות ההרמטית בגניזה

עמוד:11

א . הספחת ההומטית ו"צוגה בגניזה הספרות ההרמטית הערבית חוברה בהשפעתה ובהשראתה של הספרות ההרמטית ההלניסטית , שנכתבה באלכסנדריה במאות הראשונות לסה"נ . הקורפוס ההרמטי בשפה היוונית מתאפיין בייחוסו להרמס , גלגולו היווני של האל המצרי תחות , ומבוסס על שילוב של מסורות יווניות ומצריות . ספרות זו השפיעה על הספרות הערבית דרך תרגומים מיוונית לערבית שנעשו בבגדאד , כחלק מגל התרגומים מן הספרות היוונית לערבית . אמנם , תרגומים מלאים לערבית של החיבורים ההרמטיים לא נשתמרו . ואולם , הספרות הערבית קיבלה מן הספרות ההלניסטית מסורות על הרמס , שספגו בדרך אל האסלאם השפעות יהודיות ובבליות . המקור הערבי הראשון המספר על הרמס הוא 'כתאב אלאלוף , ' מאת האסטרולוג בן המאה הט , ' אבו מעשר . המסורות שמביאים אבו מעשר 2 ו על הספרות ההרמטית ההלניסטית ראה : AJ . , Festugiere La Revelation d'Hermes Trismegiste , I-IV , Paris , 1944 ; G . Fowden , The Egyptian Hermes , a Historical Approach to the Late ; Pagan Mind , Cambridge 1986 קופנהוור , הרמטיקה . הטקסטים יצאו לאור במקור היווני עם תרגום לצרפתית בידי נוק ופסטוג י ייר . פסטוג ' ייר הוציא לאור גם ניתוח מפורט של הטקסטים . ראה : Corpus ; Hermelicum , lexte etabli par A . D . Nock , et traduit par A . J . Festugiere , Paris 1945 פסטוג י ייר , הרמס , שם . תרגום לאנגלית וניתוח ראה : סקוט , הרמטיקה . קופנהוור פרסם תרגום חדש לאנגלית וניתוח של הטקסטים . ראה : קופנהוור , הרמטיקה . על היחס שבין הספרות ההרמטית ההלניסטית לספרות ההרמטית הערבית , ראה : פלסנר , הרמס ; קופנהוור , הרמטיקה , עמ ' . xlvii-xlv 3 ו קופנהוור סוקר את תולדות המחקר של הקורפוס ההרמטי , החל מהדגשת ההקשר המצרי שלו על ידי רייצנשטיין , דרך שלילתו והדגשת ההקשר היווני על ידי פסטוג ' ייר , ועד לדעה המקובלת כיום - מקובלת עליו ועל מאהה ( Mahe ) ופוודן - בדבר שילוב של ההקשר המצרי והיווני . ראה : קופנהוור , הרמטיקה , עמ ' . lix-lii 14 ראה : סטמפלטון ואתרים ( לעיל , הערה 0 ו , ( עמ ' A . E . Affifi , 'The Influence of Hermetic ; 70-69 Literature on Moslem Thought ' , Bulletinof the Schoolof Oriental and African Studies , 12 ( 1950 ) , pp . 840-855 , esp . pp . 842-844 15 פלסנר , הרמס , עמ' ; 48 קופנהוור , הרמטיקה , עם ' . xlvi 16 כשלב מעבר מהעולם ההלניסטי לעולם המוסלמי ראוי לציין את התקבלותם של הרמס והקורפוס ההרמטי אצל הצבאים מחראן . הזיהוי של הצבאים בין הרמס לחנוך ולאדריס התקבל במסורות מוסלמיות רבות . ראה : קופנהוור , הרמטיקה , עמ ' ; xlvi-xlv סקוט , הרמטיקה , ו , עמ' —97ווו ; פלסנר , הרמס , עמ ' ו ; 5 ש ' סטרומזה ' , צאבאים של תראן וצאבאים אצל הרמב " ם : על התפתחות הדת לפי הרמב " ם , ' ספונות , r [ כב ] ( תשנ " ט , ( עמ' , 295-277 ובפרט עמ ' . 281-277 17 אבו מעשר ( נפטר , ( 886 בן זמנו של אלכנדי , נולד בבלך ' שבכ ' ראסאן ולמד בבגדאד . היה אסטרולוג נודע , שהושפע מהתרבות הפרסית וההודית . כמה מכתביו תורגמו ללטינית והשפיעו על המחשבה האירופית , ושם הוא נודע . AlbumasaO ראה : J . M . Millas , 'Abu Ma ' shar ' , Encyclopaedia of Islam , . Leiden-London 1960 , 1 , pp . 139-140 על הסיפור על הרמס ב י כתאב אלאלוף ' ראה : D . Pingree , The ThousandsofAbu Ma ' shar , London 1968 , pp . 9-11 , 14-19

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר