תערוכות EXHIBITIONS

עמוד:4

שמים אחרונים ופרויקטים , תל אביב Michail Grobman Loushy & Peter Art & Curator מיכאיל גרובמן , שמים אחרונים , , 2007 שמן ג \ ל ו 1 ץ Michail Grobman , Last Skies , 2007 , oil on wood מיכאיל גרובמן , דב מעל תעיר , , 1963 טוש עלמע 00 ה Michail Grobman , Fish over Town , 1963 , marker on envelope מיכאיל גרובמן , איש חרסינה , , 1965 נומכ'רה ונואש על קרנוון אוסף מוזיאון תל אביב לאמנות Michail Grobman , Porcelain Man , 1965 , tempera and gouache on cardboard . Collection of Tel Aviv Museum of Art מיכאיל גרובמן , מלךינחש , iwo , 1963 צביוני על מע 00 ה Michail Grobman , Kingsnake , 1963 , marker on envelope

טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר