הדיאלוג אצל גנסין ושאלת המודלים הרוסיים

עמוד:12

המקרא . אך ברגע שנעו הסיפורים אל עבר זמנים אחרים , ובמיוחד אל עבר זמן ההווה של כתיבתם , אי אפשר היה עוד לנמק את השימוש בדיאלוג המקראי והוא התחיל להידחק החוצה מן המרכז של הספרות אל עבר שוליה . ' במקומו נפתחו אופציות של שימוש מחודש ברבדים דיאכרוניים אחרים של העברית : כבר אצל יל"ג ( בסיפוריו , ( אך במיוחד אצל מנדלי מוכר ספרים , שנהוג לייחס לו את השימוש המאסיבי באופציות חילופיות למקראיות ואת עיבודה של לשון עברית סינתיטית חדשה ' ) הנוסח . ( ' רבים עמדו על תכונותיה של לשון זו מבחינת אוצר המלים הלא מקראי שלה , אך נראה שלא נתנו כלל את הדעת על כך , שלא רק אוצר המלים — ועל כל פנים לא רק כשהוא לעצמו — הוא שיצר את האופי החדש של חלקים מן הטקסט . בעיקר במה שנוגע לקטעי השיחה , האופי החדש הזה מבוסס במידה רבה על היכולת של הקורא לממש את האלמנטים התחביריים ( סדר המלים וההפסקים ) במישור ריתמוס המשפט והאינטונאציה שלו באופן שאיפשר להרכיב עליהם תכונות של לשון אחרת — השפה המדוברת , יידיש . כך , תוך הסתמכות על רכיבים של 'עברית אמיתית , ' הוכנסו באופן מחוכם ביותר פונקציות חדשות לגמרי אל תוך הלשון העברית , בלי שיהיה לה כוח לדחוק אותן החוצה כ'זרות . ' הסיבות לאי דחיקה זו היו לפחות שתיים ! ( א ) הדברים אמורים בגיזרה שהיתה בעברית חסרה , כלומר שחסר היה בה למעשה מצאי כלשהו של רכיבים או של דפוסים ממוסדים של לשון מדוברת . שום מסורת יהודית ממסורות הקריאה בקול לא יכלה לשמר תכונות ריתמו אינטונאציוניות של העברית מהזמן שהיתה שפה מדוברת ; ( ב ) בדרך כלל , נמוכה מאוד המודעות לתכונות ולדפוסים ריתמו אינטונאציוניים בכל לשון . תחום זה כולו , אף שהוא אחד מסימני ההיכר הייחודיים של כל לשון חיה , אין לו מעמד ממוסד לגבי דוברי הלשון היכול להשתוות מבחינת העוצמה . 1 שוליים אלה היו בעיקר הספרות המתורגמת והספרות לילדים , המתורגמת והמקורית . בגורות אלה של הספרות נשתמרו עקרונות ופריטים של הדיאלוג 'המקראי' עד זמן מאוחר למדי י לפחות עד לסוף שנות החמישים בישראל . על בעיית מעמדן של הספרות לילדים והספרות המתורגמת ברב מערכת של הספרות , ראה : א . אבךזהר , 'הספרות העברית הישראלית : מודל היסטורי , ' הספרות , כרך ד , ( 1973 ) חוברת , 3 עמ' ; 440 — 427 הנ"ל , 'היחסים בין מערכות ראשוניות למישניות ברב מערכת של הספרות , ' הספרות , , ( 1974 ) 17 עמ' ; 49 — 45 הנ"ל , 'עמדה של הספרות המתורגמת בתוך הרב מערכת של הספרות , ' הספרות , , ( 1977 ) 25 עמ' ; 44 — 40 Translation of Children ' s Literature as a Function of Its Position in the ZoharShavit Literary 'Pulysystem ' , Poetics Today , vol . 11 ( 1981 ) , No . 4 , pp . 171-180 .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר