פתח דבר

עמוד:ט

פתח דבר שלושים המחקרים הרואים אור באסופה זו נכתבו בידי מוריו , תלמידיו וחבריו של אברהם טל בהגיעו לשיבה . במידה רבה משתקפים בהם דיוקנו המדעי של בעל היובל והקשת הרחבה של ידיעותיו . כי ספר זה אוצר בקרבו מחקרים בתחומי הלשון העברית , הארמית , עולם המקרא , ומעל הכול - בשומרונות , התחום שאברהם טל הוא מראשי המדברים בו בארץ ובעולם . העת לא עת סיכומים , מפני שבעל היובל ממשיך לפעול בכל כוחו ומוסיף להעניק מחילו הרב בכל התחומים שעסק בהם כל שנותיו , ודי אם נזכיר כאן את מהדורת התנ"ך Biblia Hebraica Quinta שספר "בראשית" שלה עתיד לצאת בעריכתו . בניין עבודתו המדעית של טל נשען במובהק על שני עמודי השכלתו : האחד , ההשכלה האירופית העמוקה והרחבה שקנה בשנות ילדותו ובחרותו כארץ מולדתו רומניה , זו הבאה לידי ביטוי מובהק גם בשליטתו בחשובות שבלשונות המודרניות והקלאסיות , והאחר , השכלתו האקדמית בבלשנות ובחקר המקרא שרכש בסוף שנות החמישים ובראשית שנות השישים של המאה הקודמת באוניברסיטאות של תל אביב וירושלים . תרומתו המכרעת של טל מתבטאת בשלושה תחומים בעיקר : הלקסיקוגרפיה , הפילולוגיה והדיאלקטולוגיה של העברית ושל הארמית של ארץ ישראל . מעמדם של ניבי הארמית בארץ ישראל במאות הראשונות של ספירת הנוצרים אינו יכול להיות מובן בלא עיון מוקפד בספרו לשון התרגום לנביאים ראשונים ובסדרת מאמריו על הארמית של קומראן , של התרגומים הארץ ישראליים ושל ספרות המדרש וההלכה . מהדורת התרגום הארמי שומרוני לתורה היא הישג פילולוגי מרשים על פי כל קנה מידה . מהדורה זו המבוססת על בחינתם של עשרות כתבי יד של התרגום העמידה על יסודות חדשים את חקר הארמית השומרונית , ובמידה רבה מאוד גם את חקר הניבים האחרים בארץ ישראל . רק מי שבקי בכתבי יד בכלל ובכתבי יד שומרוניים בפרט אולי יכול לאמוד את גודל המלאכה שנעשתה בעבודה זו , את הידע הרחב והעמוק הנדרש כדי לקבוע את מעמד לשונו של כל כתב יד מן השפע הרב העומד מול החוקר . קביעות כרונולוגיות מוצקות בנוגע לארמית השומרונים ולניבים הקרובים אליה , הנראות לנו היום מובנות מאליהן , יסודן במהדורת טל ששינתה את חקר ארמית השומרונים מן הקצה על הקצה .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר