תוכן העניינים

עמוד:ז

פול סטנהאוז הספרות השומרונית ששרדה ומקורותיה של כרוניקת אבו אל-פתח 105 * גרארר ודל ספרות השו"ת היהודית וכתבי הפתוה המוסלמיים : השוואת הגישות לתמורות בתרבות וההכרה ההדדית ביניהם על פי האנציקלופדיות המצויות 147 *

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר