מחקרים בשומרונות בעברית ובארמית

עמוד:ד

הספר יצא לאור בסיועם של מוסדות אלה אוניברסיטת תל אביב : קרן הנשיא קרן הרקטור הקרן על שם איירין יאנג לפרסומים מדעיים בפקולטה למדעי הרוח על שם לסטר וסאלי אנטין בית הספר למדעי היהדות על שם חיים רוזנברג הקתדרה לתולדות הלשון העברית על שם יעקב ושושנה שרייבר הקרן על שם מרדכי רילנסקי של אגודת ידידי האקדמיה ללשון העברית עריכת הלשון וההתקנה : נחמה ברוך מסת"ב 965-342-884-5 כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק ירושלים , תשס"ה סדר : מיכל שרביט , "עלעלים , " ירושלים לוחות והדפסה : אופסט נתן שלמה בע"מ , ירושלים

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר