ראש דבר

עמוד:13

ספרי זה לא היה בא לעולם אלמלא עזרתם ותמיכתם של רבים מקרובי , ידידי ומורי ולכולם מבקש אני להודות , גם אם יקצר המצע מלמנות את שמותם . ועל כולם , ראשונים וחביבים , אהובי לבי - רעייתי שרון , בנותי אבישג ונטע ובני הלל ומישאל . אסיר תודה אני להורי , רחל ומשה קרונה , שחיבבו עלי את מורשתם של יהודי מזרח אירופה , ובמיוחד אבי זכרונו לברכה , שידיעותיו הרבות בתולדות החסידות וספרותה היו לי לאחיעזר ואחיסמך . ביום ב ' בסיון תשנ " ג , בן שמונים שנה , נסתלק אבא לבית עולמו , ולא זכה לראות את דפי עבודתי נצררים בספר . מעות הרבה יש לי , ואין לי שולחני לפורטן בפניו . איש יהודי היה , מלא וגדוש , טוב ומיטיב , סר מרע ועושה טוב . לזכרו המבורך של אבא ולכבודה של אמא שתאריך ימים ושנים מוקדש ספרי . ועוד יבואו על הברכה : מורי וחברי פרופסור עמנואל אטקס , שהדריכני בכתיבת עבודת הדוקטורט , ומתבונתו , מהערותיו ומשיקול דעתו שאבתי מלוא חופניים גם בשעת הכנת הספר . רבותי ורעי , פרופסור ישראל ברטל ור ' יהושע מונדשיין , משכיל וחסיד , שחלקו עמי בנדיבות את ידיעותיהם הרבות , סייעו לי בהבהרת סוגיות מוקשות והפנו את תשומת לבי למקורות מעניינים שניקרו על דרכם . ידידי דן חרוב טרח עמי הרבה בבירור המקורות ברוסית וסייע בידי להביאם לדפוס . מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , מנהלו מר צבי יקותיאל וצוות העובדים ובראשם מר יחזקאל חובב העורך הלשוני והמביא לבית הדפום , והסדרית גב ' אלה חכימי , קיבלו על עצמם להוציא את ספרי - אמרו ועשו . ונעשתה המלאכה במקצועיות , בזריזות ובאהבה . הוצאת הספר לאור נסתייעה בתרומות נדיבות של בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל אביב , קרן הזיכרון לתרבות יהודית וקרן לואיס ומינה אפשטיין שעל יד האקדמיה האמריקאית לחקר היהדות . לכולם תודה וברכה . דוד אסף ירושלים , תשנ " ז

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר