התוכן

עמוד:5

התוכן ראש דבר 11 מבוא 15 א . דרכו של החיבור ; 15 ב . על מצב המחקר ועל ההיסטוריוגרפיה החסידית ; 21 ג . המקורות וטיבם 35 חלק ראשון : הפכים נפגשים פרק ראשון : "מלאך יכול להחמיר : " ר ' אברהם "המלאך" 49 א . משהו לתולדות ר ' אברהם "המלאך " ; 49 ב . ר ' ישראל וסבו "המלאך " 55 פרק שני : "דרך חדש שלא ידעתי מזה : " ר ' שלום שכנא מפוהרבישצ'ה 59 א . ראשית דרכו ; 59 ב . ר' שלום שכנא כמנהיג חסידי ; 67 ג . דמותו בהיסטוריוגרפיה של החסידות 72 חלק שני : ר' ישראל הצעיר פרק שלישי : "ואני מעודי לא הייתי נער : " הדרך למנהיגות 79 א . ? לדות : "והקטן הזה הבין הכל" ; 79 ב . ר אברהם טפוהרבישצ ' ה ; 81 ג . בחרות : "אין לי פנאי ללמוד " ; 84 ד . עוצמת הנחיתות 93 פרק רביעי : "העיקר הוא ייחוס עצמו : " הוויכוח על בני הצדיקים 100 א . הורשה ופיצול בחסידות במאה הי '' ט ; 100 ב . "זכות אבות " או "ייחוס עצמו ; 104 ? " ג . ייחוס משפחה בבית רוז'ין ; 109 ד . נצחון "בני הצדיקים " והשלכותיו 115 חלק שלישי : מרוז'ין לסדיגורה פרק חמישי : "מסילה לא דרך בה איש : " התמסרות והתפשטות 121 א . על כס המנהיג ; 121 ב . מפוהרבישצ ' ה לרוז ' ין ; 124 ג . מדרכי ההתרחבות וההתפשטות ; 128 ד . אישיותו וסוד קסמו ; 136 ה . דרך חדשה בעבודת ה ' ; 145 ו . גילויי התנגדות ; 150 ז . דמותו של ר ' ישראל בעיני משכילים 157

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר