תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים הקדמה 9 מבוא 13 מבוא היסטורי 19 חלק ראשון : היהודים בחיי העיר פרק ראשון : יהודי פטרוגרד בתקופת מהפכות 39 1917 פרק שני : מלחמת האזרחים והקומוניזם הצבאי , 64 1921-1918 פרק שלישי : המדיניות הכלכלית החדשה המתעתעת , 91 1929-1921 פרק רביעי : תקופת הסוציאליזם בהתגשמותו - שנות השלושים 123 חלק שני : חיי היהודים פרק חמישי : זרמים פוליטיים 149 פרק שישי : פעילות הקהילה היהודית הדתית 183 פרק שביעי : ארגוני סיוע ציבוריים 241 פרק שמיני : חינוך יהודי 276 פרק תשיעי : מדעי היהדות 302 פרק עשירי : התרבות היהודית 320 סיכום 344 נספחים 351 ביבליוגרפיה 365 מפתחות 389

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר