פתח דבר

עמוד:7

פתח דבר קובץ זה מושתת על הרצאות שנישאו בכנס חוקרים בין לאומי אשר התקיים בא-ב במנחם אב תשס " ז 17-16 ) ביולי ( 2007 במכון ון ליר בירושלים . הכנס , פרי יוזמה משותפת של טורו קולג ' ניו יורק , מכון לנדר ירושלים ומרכז זלמן שזר , עסק בדרשות , כדרשנים ובספרות הדרוש בתולדות ישראל . יש כנסים אשר עיקר תכליתם להציג את פרות המחקר , אחרים נועדו לחולל מחקר ולקדם אותו . כנס זה נמנה עם הסוג השני . תחושתנו המתמשכת הייתה כי מדובר בתחום חשוב בתרבות היהודית אשר נזנח במחקר במשך שנים רבות וכתוצאה מכך לא הוגדר כראוי . כך בין השאר , לא ברור מהו 'ארגז הכלים ' העומד לרשותו של המתעניין בתופעה זו בבואו להתמודד עמה ואין בידינו הגדרות ברורות באשר למאפייניה העיקריים של ספרות הדרוש . זאת ועוד , מעיני חוקרות וחוקרים רבים נעלם הפוטנציאל העצום הטמון בתופעה זו , אשר יכול להעשיר מחקרים בתחומי דעת מגוונים . לפיכך הגדרנו את מטרת הכנס 'ליזום מחקר בסוגיות שטרם נדונו או שמוצו באופן חלקי בלבד , בעיקר בהיבטים של תפיסה והקשר , ופחות בהיבטים של תוכן וצורה . ' קיווינו ללבן בכנס היבטים פנומנולוגיים של מוסד הדרשה ; לברר מהן הסתות הספרותיות המשיקות לדרשה ; לבחון את מצב המחקר של הדרשה שבעל פה ושבכתב ולהציב יעדים לעתיד . ביקשנו לתת את הדעת לביטויים הספרותיים של הדרשה , לעיין ברטוריקה ובאסתטיקה שלה מול שאלות של תוכן ומהות ; לשרטט קווים לטיפוסי דרשנים ; לבדוק כיצד משתקפים זרמים אינטלקטואליים ודתיים בספרות הדרשות ; להתחקות על הדים למציאות בטקסט הספרותי , בייחוד הדים לביקורת חברתית ולפולמוס דתי . חיפשנו עמיתים אשר יבחנו את הדרשה בעידן התקשורת האלקטרונית ויתייחסו לגילוייה במאה ה 21 מבחינת הטכנולוגיה , לשאלות של מגדר ותיווך ולהבעת תפיסות תרבותיות . לא כל תקוותינו התממשו במלואן ולא כל ההרצאות שנישאו בכנס הבשילו למאמרים . יחד עם זאת , יש באוסף המאמרים המכונסים בקובץ זה , שהוא , למיטב ידיעתנו , ראשון מסוגו בשפה העברית , להרים תרומה של ממש לחקר התחום , שכן כל אחד מהם נוגע באופנים שונים בשאלות יסוד הקשורות לחקר הדרשן , הדרשה וספרות הדרוש . מרק ספרשטיין , החוקר היחיד במדעי היהדות אשר הקדיש ומקדיש את כל פעילותו המחקרית לנושא , בוחן במאמרו את מצב המחקר בכל הקשור ל 'דרשה כמקור היסטורי , ספרותי והגותי . ' הוא מתאר ומנתח את הנעשה עד כה בתחום ומצביע אגב

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר