תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתח דבר 7 מרק ספרשטיין הדרשה כמקור היסטורי , ספרותי והגותי : מצב המחקר 11 תמר קדרי לשאלת קהל היעד של ספרות המדרש : על רובדי פרשנות ושיקולי עריכה 29 אברהם גרוםמן רש " י כדרשן מקורי 49 מוטי בנמלך דרשות וסמכות : דרשנים ומקורות סמכות חדשים במציאות של חוסר יציבות חברתית ופוליטית 67 יעקב אלבוים דרשות ופרשנות פסוקים ב ' איתן האזרחי' לר ' אברהם רפאפורט 89 מוטי זלקין ' למען הרם קרן ההשכלה : ' הדרשה בשירות האידאולוגיה המשכילית 115 נדום אילן הספדים מקהיר מסוף המאה התשע עשרה וראשית המאה העשרים : עיון ביבליוגרפי , ספרותי ותרבותי 131 מנחם בלונדהיים ההומור בשירות הדרשה : מתווה מושגי ומקרה בוחן ולימור שיפמן יהודי אמריקני 173 נסים ליאון המטיף ההדיוט ומקומו בתרבות תנועת התשובה החרדית ביהדות המזרחית 199 רשימת המשתתפים בקובץ 231 מפתחות 233

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר