דורש טוב לעמו הדרשן, הדרשה וספרות הדרוש בתרבות היהודית

עמוד:4

המערכת המדעית פרופ ' יוסף הקר ( יו " ח , פרופ ' דוד אסף , פרופ ' אלימלך הורוביץ , פרופ ' יפעת וייס , מר צבי יקותיאל , פרופ ' גדעון פוקס , פרופ ' אמנון רז קרקוצקין מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון עריכה לשונית : הדס אחיטוב הפקה והבאה לדפוס . יחזקאל חובב ספר זה יוצא לאור בסיוע משרד התרבות והספורט - מינהל התרבות והאמנויות מסת " ב 978-965-227-296-6 מספר קטלוגי 185-623 © כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי , תשע " ג אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופסט שלמה נתן , הדפסה : דפוס גרפית בע"מ כולם בירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר